X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی

پایان نامه بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد کودک بخصوص بازی گروهی و باقاعده درمهد کودک بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نطری و بخصوص نظری وایلند درمحیط رشد اجتماعی تأکید شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه­گیری خوشه­ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آنها اجرا گردید. سپس از طریق آزمونt استیودنت گروههای مستقل با آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که درمهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام می­دهند درمقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمی­دهند، بالاتر است و این تفاوت ازلحاظ آماری در سطح 1 0 / 0 * معنا دار می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده درمهد کودک می­توان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید.

تعریف مفهومی و عملیاتی

موضوع: بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی منطقه 7 تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند.

مقدمه:بازی که به معنی تلاش و فعالیت لذت بخش و خوشایند و تفریح است برای رشد همه جانبه کودک ضرورت تام دارد. کودک از طریق بازی احساسات و رویاهای خود را بروز می­دهد. استعدادهایشراشکوفا می­سازد،

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

موضوع........................................................................................................ 3

مقدمه .......................................................................................................... 3

بیان مسئله .......................... 9

ضرورت پژوهش........................................................................................ 11

هدف پژوهش.............................................................................................. 12

فرضیه......................................................................................................... 13

تعاریف مفهومی و عملیاتی......................................................................... 13

فصل دوم

تاریخچه بازی ............................................................................................ 17

اشاره­ای گذراند با تاریخچه روانشناسی کودک ..................................... 18

بازی از دیدگاه اسلام ................................................................................ 20

بازی از نظر قرآن....................................................................................... 22

بازی در کردار و گفتار معصومین ............................................................ 23

بازی از دید روانشناسی قدیم ................................................................... 24

عنوان صفحه

بازی از دید روانشناسی جدید ................................................................. 26

تعریف بازی و فرق آن با کار ................................................................... 28

بازی و رشد اجتماعی .............................................................................. 32

ارزش بازی برای کودکان ......................................................................... 42

شرط مقررات خوب و جامع ...................................................................... 43

فوائد بازی................................................................................................... 44

چرابازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟............................................ 46

انواع بازی.................................................................................................... 47

بازی سمبلیک.............................................................................................. 50

بازی و بیان کلامی .................................................................................... 52

عوامل مؤثر در بازی................................................................................... 54

رشد اجتماعی کودک................................................................................... 57

رفتار اجتماعی کودک.................................................................................. 59

اصول رشد شناختی اجتماعی کودک ....................................................... 65

مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی ................ 66

عنوان صفحه

بازی درمانی................................................................................................ 69

فصل سوم

جامعه آماری............................................................................................... 77

نمونه و روش نمونه گیری.......................................................................... 77

روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................ 77

ابزار پژوهش ............................................................................................. 78

روشهای آماری........................................................................................... 79

نمره گذاری ................................................................................................. 80

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ازپیمایش..................................... 84

توصیفی و استنباطی.................................................................................. 87

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری ................................................................................... 99

خلاصه ....................................................................................................... 101

یافته های اساسی مربوط به فرضیههای تحقیق ...................................... 102

عنوان صفحه

محدودیتهای تحقیق.................................................................................... 104

پیشنهادات تحقیق........................................................................................ 105

منابع............................................................................................................. 107

ضمائم ............................................................................................................. 110خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله ... payaname.com/.../1706-بررسی-اثرا-ت-بازی-گروهی-و-با-قاعده-در-رشد-اجتماعی-دختران-4-تا-5-ساله-مدارس-آمادگی-شهر-تهران.html‏ - ذخیره شده بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پایان نامه بازی درمانی پایان نامه بازی کودکان پایان نامه بازی گروهی ... بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله ... payaname.com/.../1838-بررسی-اثرا-ت-بازی-گروهی-و-با-قاعده-در-رشد-اجتماعی-دختران-4-تا-5-ساله-مدارس-آمادگی-شهر-تهران.html‏ - ذخیره شده چکیده: در این پایان نامه به بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و ... تحقیق بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ... bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-اثرات-بازی-گروهی-و-با-قاعده/‏ - ذخیره شده - مشابه تحقیق بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی .... دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی منطقه ۷ تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند. ..... اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی, ... مشاهده مطلب پایان نامه بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی ... www.adonisdoc.com/ShowProductDetail.aspx?Id=8e040b3c...‏ - ذخیره شده - مشابه نام محصول : پایان نامه بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی مناطق 7 و 8 شهر ... موضوع: بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس ... به تمام هدفهای تربیتی از قبیل رشد بدنی و ذهنی، فهم عمومی و تربیت اجتماعی و ... روح کودک پاک است و برای گرفتن هرنقشی آماده پس در اثر روان اجتماعی نادرست ... پایان نامه - بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ... mihandocs.com/4519-پایان-نامه---بررسی-اثرا-ت-بازی-گروهی-و-با-قاعده-در-رشد-اجتماعی-دختران-4-تا-5-ساله-مدارس-آمادگی-شهر-تهران.html‏ - ذخیره شده 11 سپتامبر 2015 ... ... ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگی ... بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله ... [PDF] بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی، بازداری jep.atu.ac.ir/article_165_8f07c698ce30b148a52958ab8dd42fbb.pdf‏ - ذخیره شده وهش با هدف. بررسی ت. أ. ثیر بازیهای آموزشی بر. رشد. اجتماعی کودکان پیش دبستانی ... آمادگی. روانی،. برخوردا. ری از مهارتهای اجتماعی. 4. ، اعتماد به نفس و قدرت ... ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, www.dociran.com/‏ - ذخیره شده - مشابه 156. بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی 110برگ. 157. بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار 110برگ. تاثیر بازی گروهی بر رشد اجتماعی - 1 file7.ir/file/1340/تاثیر-بازی-گروهی-بر-رشد-اجتماعی‏ - ذخیره شده - مشابه موضوع پایان نامه:تاثیر بازی گروهی بر رشد اجتماعی .... موضوع: بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی منطقه 7 تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند. مقدمه: ... بنابر این بازی میتوان، تقریباً به تمام هدفهای تربیتی از قبیل رشد بدنی و ذهنی، فهم عمومی و تربیت اجتماعی و اخلاقی کودک کمک کند. [PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴ www.ensani.ir/storage/Files/20150503082131-9882-146.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه 28 ا کتبر 2014 ... وﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ ﺑﺎزﻳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ. رﺷﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ... دوره ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. -91. 1390،60. ﻛﻮدک. دﺧﺘﺮ و. ﭘﺴﺮ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... آﻣﺎدﮔﻲ. رواﻧﻲ،. ﺑﺮﺧﻮردا. ری از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 1. ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری .... ﻛﻮدک ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ..... ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. لیست پایان نامه ارشد kaleg.vcp.ir/page-عمومی.../38758-لیست-پایان-نامه-ارشد.html‏ - ذخیره شده - مشابه 10- بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران-79 پایان نامه ... 38- بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی .... 96- بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:39 | چاپ مطلب