X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت

فهرست مطالب

فصل اول ( کلیات پژوهش)
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
فرضیه پژوهش
تعریف متغیر ها
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش )
تاریخچه تعاریف رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی
تعریف شغل
تعریف رضایت شغلی
عوامل موثر در انتخاب شغل
۱-۲ وضع جسمانی
۲-۲ استعداد
۳-۲ رغبت
۴-۲ امکانات فردی ـ اجتماعی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
علل اساسی رضایت از شغل
مفاهیم انتخاب شغل
۱-۲ تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل
۲-۲ آگاهانه یا نا آگاهانه بودن اتنخاب شغل
۳-۲ عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب
۴-۲ آنی یا تکاملی بودن انتخاب
تقسیم بندی ویلیامسون
نظریه های تصمیم گیری
تقسیم بندی کراتیز
۲-۱ نظریه های غیردولتی انتخاب شغل و حرفه
۲-۲ نظریه های روانی انتخاب شغل و حرفه
۳-۲ نظریه های عمومی اتنخاب شغل و حرفه
نظریه سوپر
نظریه روان کاوی
نظریه بوهلر
نظریه کنیز برگ
نظریه آنارو
نظریه جان هالند
علل و انگیزه های پرخاشگری
عوامل تعیین کننده پرخاشگری
هنجاری بودن پرخاشگری
ابزار پرخاشگری
آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده ای هم دارد ؟
خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی
نا خشنودی شغلی و پر خاشگری
فرضیه نا کامی ــ پر خاشگری
نظریه های خشنودی شغلی
نظریه گروه مرجع
نظریه انگیزشی ــ بهداشتی هرزبرگ
همبسته های خشنودی شغلی
عوامل مرتبط با رضایت شغلی
نظریه های سازش شغلی
نظریه خصیصه و عامل
نظریه روان پویایی
نظریه رشدی
انگیزش
نظریه نیاز های آشکار
نظریه های انگیزش شغلی
نظریه عقلی و استدلالی
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده خارج از ایران

فصل سوم ( روش پژوهش)
مقدمه
جامعه پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
روش نمره گذاری
طرح تحقیق
روش جمع آوری داده ها

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه
توصیف آماری
تحلیل آماری

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش

پیوست ها
پیوست یکم : پرسش نامه خشنودی شغلی ( JDI )
پیوست دوم : پرسش نامه پرخاشگری ( SCL-90)
پیوست سوم : فهرست منابع

مقدمه :

خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته است.
هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیاز های مادی ازنظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری است. در غیر این صورت با سپردن مشاغل به افرادی که یا علاقه ای به انجام شغل مورد نظر ندارد و یا فاقد خشنودی شغلی لازم برای انجام آن هستند علاوه بر آن که فردی ناشایست بر سر کار گمارده می شود بلکه موجب تغییر در سطح پرخاشگری نیز می گردد.
در جامعه صنعتی بر خلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیست بلکه رغبت ها ، توانایی ها ، استعداد ها و نیاز های شغلی جامعه تعیین کننده آینده فرد می باشند هر فردی باید از بازار کار مطلع بوده و با مؤسسات استخدام کننده و نحوه استخدام آن ها آشنا باشد.خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان ... mihandocs.com/4522-پایان-نامه-بررسی-رابطه-رضایت-شغلی-و-پرخاشگری-بین-کارمندان-دانشگاه-علم-و-صنعت.html‏ - ذخیره شده - مشابه 11 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله : پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت. قالب بندی : docx. قیمت : 8000. خشنودی شغلی از ... تحقیق رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان bankmaghale.ir/تحقیق-رابطه-رضایت-شغلی-و-پرخاشگری-بین-ک/‏ - ذخیره شده - مشابه تحقیق رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت مربوطه ... انصاری ، شهلا ، ( ۱۳۸۳ ) پایان نامه کارشناسی ، بررسی و مقایسه پرخاشگری کلامی ... تحقیق بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغلی-با-پر/‏ - ذخیره شده - مشابه انصاری ، شهلا ، ( ۱۳۸۳ ) پایان نامه کارشناسی ، بررسی و مقایسه پرخاشگری ... یکی از منافع مطالعه و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و پرخاشگری این است ... بیان مسئله : آیا بین رضایت شغلی و پرخاشگری کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد؟ پایان نامه بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری » پایان نامه ها ... payannameha2000.ir/.../1721-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغلی-با-پرخاشگری.html‏ - ذخیره شده 22 فوریه 2015 ... پایان نامه بررسی رابطه کارگران و کارمندان شغلی با پرخاشگری پایان نامه ... آیا بین رضایت شغلی و پرخاشگری کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه ... پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی ... www.payanname.net/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-مهارت-ارتبا/‏ - ذخیره شده جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کارکنان دانشگاه شاهرود و محدوده زمانی سال 1393 . ... بین مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌داری .... پایان نامه بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان ... کتاب های دانشگاه علمی کاربردی. علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ها www.payanname.net/category/انسانی/‏ - ذخیره شده پایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران ... پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار ..... بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، ... بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ... [PDF] The Relationship Between Mental Disorders, Job Satisfaction ... - Sid www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6001513890308.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه شغلی با رضایت زناشویی کارکنان زن متأهل صنعت نفت گچساران در. سال 1388 ... * عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران .... روحی زاده)1385( در پژوهشی با هدف بررسی رابطه خشنودی شغلی ورضایت زناشویی زنان شاغل ..... بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سالمت روان. پایان نامه. کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی. دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و مقاله tahghigh20.ir/‏ - ذخیره شده 25 نوامبر 2016 ... دانشگاه آزاد اسلامی ...... عنوان پایان نامه :پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ... گرفت رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد شغلی مورد بررسی قرار دارند که در آن ... شغلی و رضایت شغلی کارکنان بوده و توانسته است رابطه همبستگی ... با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد. میهن پروژه | رشته علوم تربیتی(پایان نامه) Archives - میهن پروژه www.mihanproje.com/.../پایان-نامه/رشته-علوم-تربیتیپایان-نامه/‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت مقدمه : خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار ... ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, www.dociran.com/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... 26. بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی 158برگ · 27. ... ضعف ها و عدم توفیق ایران در صنعت جهانگردی 320برگ. 80. ..... 355. بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه 110برگ.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:25 | چاپ مطلب