ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

چکیده
کارآفرینی چیست، کارآفرین کیست
انواع کارآفرینی
مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی
ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی
کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان
وضعیت فعلی و آینده در بازار کار فناوری اطلاعات
نتیجه گیری

چکیده
در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه حل های معضل بیکاری در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند

مقدمه
افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی واقتصادی جدید همگی سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. بنا بر بررسی های به عمل آمده و بر اساس آمارهای موجود، یکی از مهمترین مشکلات فرا روی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی مشکل بیکاری[2] است. مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، اصطلاحاً "کارآفرینی"[3] خوانده می شود. در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغییرات و تحولات سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی[4] را سبب ساز گریده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی[5] یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را بر عهده داشته باشد. امروزه دیگر اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصتهای شغلی را تنها به چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسیعی به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند.
اما واقعاً چه ابزار یا وسیله ای می تواند چنین فضای گسترده ای را فراهم نماید؟ فناوری اطلاعات[6] و در رأس آن اینترنت پاسخ این سوال را به آسانی داده است. کاربردهای گوناگون اینترنت طی دهه اخیر سبب شده است تا این امکان ارتباطی فرضیه ای را که در گذشته با شک و تردید تحت عنوان "دهکده جهانی" مطرح می شد، امروز برای ساکنان زمین به واقعیتی ملموس تبدیل نماید. امکانات منحصر به فرد اینترنت سبب پیدایش شکل جدیدی از تجارت شد که امروزه به نام تجارت الکترونیک[7] شناخته شده است. انجام تعاملات تجاری به صورت پیوسته[8] و سهولت در پرداخت و دریافت وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شکل و ماهیت تجارت گردیده است

کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان
با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

وضعیت فعلی و آینده در بازار کار فناوری اطلاعات
گزارشی که اخیراً توسط مجمع فناوری اطلاعات آمریکا[21] برای سال 2003 تهیه و ارائه شد، روشن ساخت در آینده تقاضا برای نیروی کار فناوری اطلاعات (IT) در کشورهای در حال رشد رو به فزونی خواهد گذاشت و در کشورهای پیشرفته کاهش خواهد یافت]6[. همچنین در گزارش مذکور آمده است که تفاوتهای چشمگیری میان روشهای شرکت های IT و غیر IT در رسیدگی به نیازهای نیروی کار وجود دارد، از جمله تمایل به صادر نمودن متخصصان معینی از مشاغل IT به کشورهای خارجی.
در حال حاضر از هر 10 نفر کارمند IT ، 9 نفر در بانکها، شرکت های بیمه، کارخانه های تولیدی و دیگر سازمانهای غیر IT کار می کنند. بررسی جدیدی که توسط مجمع فوق الذکر به عمل آمده است، نشان می دهد که نه تنها اکثریت کارکنان IT در خارج از صنعت IT فعالیت دارند، بلکه دیدگاه و امیدهایی که از دو گروه کارکنان IT و غیر IT وجود دارد، کاملًا متفاوت است. در سالهای گذشته مشاغل IT با یک ضریب رشد دو رقمی به عنوان راهی برای پیشرفت مطرح بودند، حداقل برای کسانی که به دنبال سریع ترین روش استخدام بودند. اکنون نسبت به سالهای قبل چیزهای زیادی تغییر کرده است، حتی اقتصاد هم روند بهبود خود را خیلی آرام و به تدریج طی می کند.خرید فایللینک منبع :مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

[PDF] مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی uma.ac.ir/files/karafarini/files/ictMosharekat(1).pdf‏ - ذخیره شده ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﲏ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. : ﺣﺠﺎزی، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﲑﺿﺎ. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﲏ و اﳚﺎد. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ... مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی - ماهنامه کارآفرین ناب | ماهنامه ... www.karafarinenab.ir/.../6180-مشارکت-فناوری-اطلاعات-در-کارآفرینی‏ - ذخیره شده 8 دسامبر 2016 ... بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است. فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازه ای را پدید آورده است که ... مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی - پورتال سامان www.sis-eg.com/.../2051-مشارکت-فناوری-اطلاعات-در-کارآفرینی.html?...‏ - ذخیره شده - مشابه در این مقاله از یک سو به تشریح مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی پرداخته می‌شود و از سوی دیگر تعامل دو سویه میان این دو مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پرتوی ... مقاله مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی - سیویلیکا www.civilica.com/Paper-BABEBKBE01-BABEBKBE01_140=مشارکت-فناوری-اطلاعات-در-کارآفرینی.html‏ - ذخیره شده مقاله مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی, در همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان (National Conference on ... مقاله مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی - سیویلیکا www.civilica.com/Paper-TEDECE02-TEDECE02_114=مشارکت-فناوری-اطلاعات-در-کارآفرینی.html‏ - ذخیره شده مقاله مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی, در دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر (2nd National Conference on Technology, ... مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی - ایران دانلود irdls.blogsky.com/1395/10/23/post-35723/‏ - ذخیره شده 38 دقیقه قبل ... در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور ... ITM91-Kaffash | نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی - FUMblog fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=ViewArticle&articleId...‏ - ذخیره شده - مشابه در اینجا، از یک سو به تشریح مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی پرداخته می شود و از سوی دیگر تعامل دوسویه میان آنها، مورد بررسی قرار می گیرد. در پرتو مباحث ... مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی :: مقاله در راهکار مدیریت www.mgtsolution.com/olib/464706321.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده ... برترین پکیج مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی – دانلود فایل ... mitradlvveb.ir/برترین-پکیج-مشارکت-فناوری-اطلاعات-در-ک/‏ - ذخیره شده 3 روز پیش ... با سلام،محصول دانلودی +{{مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه ... برترین فایل مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی – سارا دانلود saradl.toniarticle.com/?p=358‏ - ذخیره شده 30 نوامبر 2016 ... برترین فایل مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:42 | چاپ مطلب