X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

مقدمه:

رویکرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویکرد دیگری مورد تجربه واقع می شود (ای وی، ای وی و مورگان 1993،ص258)

رویکرد شناختی معتقد است که ریشه رفتارهای انسان در نوع تفکر و نگرش وطرز تلقی های اوست برنز، 1367، ص 17) می گوید:

‌«نخستین اصل شناخت گرایی است که حال اسنان نتیجه شناخت ها و تفکرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه 1970 تاکنون داشته است و اکنون یکی از راجترین اشکال درمان روان شناختی است (الیس، 1991،ص2) عبارت زیر نیز توضیحی از این توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی که گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل پژوهش هایی که اثر بخشی آن را تأئید کرده اند، بلکه به دلیل شهرت عامی که یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است که این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و کمتر تهدید کننده باشد. (الیس، 1989، ص3)

صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان کمک کرده اند تا کمتر پریشان باشند.

«فهرست عنوان»

فصل اول:

شماره صفحه

مقدمه

2

بیان مسئله

5

سوال تحقیق

7

ضرورت تحقیق

7

اهداف پژوهش

8

فرضیه

8

تعریف عملیاتی واژه ها

8

واژه ها

فصل دوم

زمینه مسئله

11

تعریف روان درمانی

15

اهداف روان درمانی

17

درجات روانی درمانی

18

روش های روان درمانی

20

بیماری روانی از نظر فروید

21

فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی

22

تعریف روانکاوی

23

هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل

24

هدف روان درمانی تحلیل گر1

24

انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی

25

فرضیه های رفتارگرای

25

بیماری روای از دیدگاه مکتب یادگیری

21

رفتاردرمانی

6

تکنیک های رفتاردرمانی

27

رفتار درمانی شناختی

28

انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی

28

اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی

29

روان شناسی شناختی

33

فرضیات شناخت درمانی

34

انسان در نظریه شناختی

36

بیماری روانی در نظریه شناختی

36

اهداف روان درمانی شناختی

37

روش و شیوه شناخت درمانی

37

نقش درمانگر درنظریه شناختی

38

فنون و اجزا شناخت درمانی

39

محدودیت های شناخت درمانی

40

نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس)

40

مفاهیم بنیادی نظریه الیس

42

نظریه شخصیت الیس

43

اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی

45

تفکرات غیر منطقی

47

روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی

50

فرایند درمانی

52

نقش درمانگر

53

اضطراب

64

سطوح اضطراب

66

خلاصه

67

مبانی نظری اضطراب

68

نظریه های یادگیری

69

نظریه های اصالت وجودی

71

نظریه های شناختی

72

نظریه های زیست شناختی

74

عوامل اضطراب و تنیدگی

74

پاسخ های سیستم ایمنی

78

پاسخ های شناختی به اضطراب

80

دو مورد از تحقیق انجام شده در زمینه این پژوهش

81

فصل سوم

روش تحقیق

84

جامعه آماری

85

متغیرهای پژوهشی

85

فرضیات مربوط به کنترل متغیرها

86

ابزار تحقیق

87

روش های آماری

90

محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق

91

فصل چهارم و پنجم

تجزیه و تحلیل داده ها

93

فرضیه

93

خلاصه

99

منابع و مأخذ

102خرید فایللینک منبع :تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ... mihandocs.com/2654-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-باورهای-غیر-منطقی-و-میزان-اضطراب-در-دانشجویان.html‏ - ذخیره شده - مشابه 1 سپتامبر 2015 ... پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و ... (الیس، 1989، ص3) صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با ... پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر. بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب دانشجویان ... www.asanproject.ir/بررسی-رابطه-بین-باورهای-غیر-منطقی-و-میز/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر. OL402 -بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ... parsproje.com/.../2386-ol402-بررسی-رابطه-بین-باورهای-غیر-منطقی-و-میزان-اضطراب-در-دانشجویان-پسر-و-دختر.html‏ - ذخیره شده - مشابه ... -بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر ... پاسخ های شناختی به اضطراب ... محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق مقاله در مورد بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ... mag-iran.com/مقاله-در-مورد-بررسی-رابطه-بین-باورهای-غ.htm‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی. رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر. مقدمه: رویکرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر ... بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان ... www.unimojo.ir/.../بررسی-رابطه-بین-باورهای-غیر-منطقی-و-میزان-اضطراب-در-دانشجویان-پسر-و-دختر‏ - ذخیره شده 27 ا کتبر 2015 ... بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر ... محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق ... بررسی ارتباط بین سطح و نوع تفکر غیر منطقی با افسردگی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام ... پایان نامه رابطه بین باورهای غیر منطقی اضطراب دانشجویان – رشته مشاوره www.payanname.net/پایان-نامه-رابطه-بین-باورهای-غیر-منطقی/‏ - ذخیره شده - مشابه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مشاوره. موضوع: بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و. میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر. استاد راهنما: جناب آقای رحال زاده ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب ... ali1111.blogsky.com/.../دانلود-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-باورهای-غیر-منطقی-و-میزان-اضطراب-در-دانشجویان-پسر-و-دختر‏ - ذخیره شده - مشابه 2 ژوئن 2014 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر ... صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان کمک کرده ... [PDF] بررسی آسیب شناسانه باورهای غیرمنطقی دانشجویان www.sccr.ir/UserFiles/Rahbord/4/5.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه دستیابی به اهداف پژوهش از میان دانشجویان دختر و پسر تعداد 400 نفر به روش ... طبق یافته های پژوهش حاضر، جنسیت در میزان باورهای غیرمنطقی تأثیر ندارد. ... و در مؤلفه بی مس ئولیتی عاطفی )AO( و نگرانی زیاد توأم با اضطراب )HSE ) .... پیشینه تحقیق ..... بررسی رابطه بین سالمت روان و باورهای غیرمنطقی دانشجویان دانشگاه 3. بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر ... ravanshenasi.nashriyat.ir/node/108‏ - ذخیره شده - مشابه 7 فوریه 2011 ... کلید واژه‌ها: نظریه عقلانی عاطفی و رفتاری الیس، باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری. ... نگرانی زیاد تؤام با اضطراب (توجه مضطربانه)؛8. 7. ... استرس زندگی و میزان خشم آزمودنی‌ها را در 138 دانشجو اندازه‌گیری کردند. ... بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان رابطه مثبت وجود دارد. دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ... www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه 11 نوامبر 2013 ... بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگی های خانواده. 140برگ ... مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی .... روش تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها ..... مقایسه باورهای غیر منطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و ماداران دارای فرزند عادی.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:41 | چاپ مطلب