ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

مقدمه

یکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم بررسی تاریخ وادبیات آن درذهن خطورمی کند.اندلس تاریخی گسترده وپرآشوب دارد.دسته های مختلفی چون بربرها،گوتها،مسیحیان ومسلمانان درآنجاحکومت وقدرت نمایی کرده اند. ازاین روی برآن شدیم که تحلیلی ازدوره حکومت مسلمانان دردوره امویان داشته باشیم.مسلمانان تقریباًهشت قرن دراندلس زندگی کردندوتوانستندباتکیه برقوای نظامی وارداین کشورشوند.آنان دراین مدت پایه های تمدنی درخشان راپایه ریزی کردندودرزمینه های علمی وفرهنگی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتند.درنتیجه این سرزمین یکی ازمراکز مهم انتقال تمدن اسلامی به اروپاوهمچنین پل ارتباطی میان شرق وغرب درزمینه های مختلف فرهنگی شد.دراین مدت حکومت های مختلفی دراندلس حکمرانی کردند که یکی ازآنهاحکومت اموی است.حکومت اموی دراندلس،حکومتی مقتدربوده وویژگیهایی داشته است.دراین دوره دامنه ادب گسترش یافت وبرتعدادشاعران وادیبان افزوده شد.وبسیاری ازعلمای شرق رابه خودجذب کرند.ودانشمندان بزرگی راپرورش دادندکه هرکدام ازآنهاآثاربسیار ارزنده علمی وفلسفی راداشتند.خودامراء هم اهل شعروادب بودندوشعردرنزدآنهاجایگاه خاصی پیداکرد.

آندلس

آندلس ، نامی است که عرب ها به شبه جزیره ایبریا، واقع در جنوب اروپا اطلاق کردند. این سرزمین در نزد یونانیان به نام ایبریا ودر نزد رومیان به اسم اسپانیا خوانده می شد. (بدر، 1980، 95)

گمان می رود که این کلمه،تحریف شده کلمه واندالیسیا باشدکه این نام از مهاجمین واندال گرفته شده است.آنان مردمی از نژاد ژرمن ویا اصل اسلاوی بودند که پس از استقرار در شبه جزیره ایبریا،دولت خود را به شمال آفریقا توسعه داده وبر آن منطقه نیز حکومت کردند. (بستانی، بی تا، 472-471)

از فتح تابرپایی دولت اموی

همان گونه که درفصل پیش اشاره شد عبدالعزیزبن موسی بن نصیر از همان زمان که پدرش موسی در صفر سال 95ق. خاک اندلس راترک گفت، عهده دار امارت این سرزمین شد.

یکی از کارهای عمده ی عبدالعزیز به عنوان نخستین حکم ران اندلس درعصر والیان، ادامه وتکمیل فتوحات این سرزمین ود. اونقاطی از اندلس راکه درزمان پدرش ناگشوده بود، گشود؛ به خصوص درطول ساحل شرقی اندلس وتاشهر بارسلون پیش رفت. دراین منطقه بایکی از نجبای گوت به نام تدمیر پیمان بست وبه مقتضای این پیمان، قلمرو اوتحت نظارت مستقیم حکومت مسلمان درآمد. (مراکشی، 1963، 35؛ سالم، 1971، 31)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول : تا ریخ آندلس

1-1 آندلس....................................................................................................... 3

1-2 فتح آندلس ............................................................................................... 3

1-3 از فتح تا برپایی حکومت اموی.................................................................... 6

1-4 حکومت اموی از برپایی تا سرنگونی........................................................... 13

1-4-1 عصر امارت ........................................................................................ 13

1-4-2 عصر خلافت....................................................................................... 20

فصل دوم : شعر آندلسی

1-2 شعر آندلسی............................................................................................. 31

2-2 ویژگی های شعر آندلسی........................................................................... 31

2-2-1 شعر موشح .......................................................................................... 35

2-2-2 شعر زجل ........................................................................................... 36

فصل سوم : شعر امرای اموی در آندلس

3-1 عبدالرحمن الداخل (صقر قریش) .............................................................. 38

3-1-1 اشعار غنایی (احساسی)......................................................................... 38

3-1-2 اشعار سیاسی ...................................................................................... 40

3-1-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 43

3-2 هشام بن عبد الرحمن الداخل..................................................................... 44

3-2-1 ویژگی شعری ..................................................................................... 45

3-3 الحکم بن هشام (الربضی) ........................................................................ 45

3-3-1 اشعار حماسی ..................................................................................... 45

3-3-2 غزلیات ............................................................................................... 47

3-3-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 49

3-4 عبدالرحمن الثانی بن الحکم المعروف بالاوسط............................................ 50

3-4-1 غزلیات................................................................................................ 51

3-4-2 شعر حکمی......................................................................................... 55

3-4-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 56

3-5 محمدبن عبدالرحمن الثانی......................................................................... 57

3-5-1 غزل ................................................................................................... 57

3-5-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 58

3-6 عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثانی......................................................... 59

3-6-1 غزلیات ............................................................................................... 59

3-6-2 زهدیات ............................................................................................. 60

3-6-3 هجو.................................................................................................... 61

3-6-4 ویژگی شعری...................................................................................... 62

3-7 عبدالرحمن الثالث بن محمد الملقب بالناصر................................................ 63

3-7-1 ویژگی شعری...................................................................................... 65

3-8 الحکم الثانی بن عبد الرحمن الناصر (المستنصر) ......................................... 66

3-8-1 غزلیات ............................................................................................... 66

3-8-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 67

3-9 محمدبن هشام بن عبد الجبار بن الناصر (المهدی)........................................ 67

3-9-1 ویژگی شعری...................................................................................... 67

3-10 سلیمان بن الحکم الثانی بن الناصر (المستعین بالله).................................... 67

3-10-1 شعر سیاسی ...................................................................................... 68

3-10-2 غزلیات ............................................................................................ 68

3-10-3 ویژگی شعری ................................................................................... 71

3-11 عبدالرحمن بن هشام (المستظهر بالله)....................................................... 72

3-11-1 غزلیات ............................................................................................ 73

3-11-2 ویژگی شعری ................................................................................... 77

نتیجه گیری ...................................................................................................... 79

فهرست منابع و ماخذ ....................................................................................... 82خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

خرید فایل( پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس) | آسان مقاله ... easypaper.toniarticle.com/fullmgl/ppt627.html‏ - ذخیره شده 6 دسامبر 2016 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه ... فروش دانلودی پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس : ناب فایل nabfile.parsinblog.com/post/1533‏ - ذخیره شده 2 ژانویه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک ... پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-سروده-های-امیران-اموی-در-آندلس‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.SC) گرایش : زبان و ادبیات عرب مقدمه یکی ازراههایی که برای شناخت یک ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس 6sa3h0.hanipaper.ir/‏ - ذخیره شده خرید آنلاین پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس. پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس – مقاله ستان paperstant.ir/پایان-نامه-بررسی-سروده-های-امیران-اموی/‏ - ذخیره شده 5 روز پیش ... پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از ... دانلود پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس - خرید آنلاین و ... 3o97jf.nikansefile.ir/‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس - خرید آنلاین و دریافت. برترین پکیج پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس – دانلود ... www.uniarcpapert.ir/article9243.html‏ - ذخیره شده 4 روز پیش ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید دوست گرامی سلام .برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی ... دانلود (پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس) 6mubcd.mabnafci.ir/‏ - ذخیره شده دانلود (پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس) [PDF] PDF[پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=35102‏ - ذخیره شده 25 دسامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮوده ﻫﺎی اﻣﯿﺮان اﻣﻮی در آﻧﺪﻟﺲ. دﺳﺘﻪ: زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 91 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 89. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮوده ﻫﺎی اﻣﯿﺮان اﻣﻮی در ... پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس » دانلود تحقیق ، پروژه ... mihandocs.com/4571-پایان-نامه-بررسی-سروده-های-امیران-اموی-در-آندلس.html‏ - ذخیره شده 12 سپتامبر 2015 ... یکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:40 | چاپ مطلب