ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران

مقدمه

چون انسان موجودی است زیستی و روانی، لذا نیازهای او در قلمرو زیستی و روانی قرار دارد . سرشت نیازمند انسانی او را به زندگی اجتماعی سوق می دهدو به او می آموزد که باید روابط خود را با محیط و انسان ها برقرار سازد. محیط بی جان و جاندار قادر به تاثیر در او هستند، در سایه تاثیرات محیطی انسان ها ، عکس العمل نشان می دهند وبه زبان روان شناسی از خود بروز رفتار می کنند (عسکریان، 1383، ص 75 و 76).

شخصیت هر عضو سازمانی در قالب الگوهای رفتار سازمانی او مشخص می شود، الگوهای رفتاری فرد در سازمان می تواند تابعی از الگوهای مدیریتی آن سازمان باشد. شخصیتی که زیرساز آن، شخصیت خود فرد قبل از ورود به سازمان است و تاثیرات عوامل محیطی مختلف در سازمان در لایه های فرهنگی فرد از عوامل تشکیل دهندة شخصیت اوست. (عسکریان، 1385، ص 102)

چکیده تحقیق

در این پژوهش به دو ضرورت اصلی در سازمانها که امروزه از جمله مسائل مهم به شمار می رود، یعنی سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران در سال 87-86 پرداخته شده است.

فرضیۀ اصلی تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران در سال 87-86 است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه............................................................................................................................. 2

بیان مسئله....................................................................................................................... 4

ضرورت واهمیت تحقیق.................................................................................................. 7

اهداف تحقیق.................................................................................................................. 12

فرضیه های تحقیق........................................................................................................... 13

تعاریف مفهومی وعملیاتی................................................................................................ 14

الف-تعاریف مفهومی – جو سازمانی................................................................................ 14

مدرسه سالم.................................................................................................................... 17

مدرسه ناسالم.................................................................................................................. 17

تعهد سازمانی.................................................................................................................. 18

تعاریف عملیاتی ............................................................................................................. 19

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه ............................................................................................................................ 23

ادبیات تحقیق.................................................................................................................. 24

مفاهم وتعاریف سلامت سازمانی....................................................................................... 24

سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی ............................................................................... 27

عناصر یک سیستم اجتماعی.............................................................................................. 28

کارکرد اجتماعی پارسونز.................................................................................................. 30

جوسازمانی..................................................................................................................... 31

مفهوم سلامت................................................................................................................. 33

سلامت سازمانی ............................................................................................................. 34

ابعاد سلامت سازمانی ..................................................................................................... 37

سطح نهادی.................................................................................................................... 37

سطح اداری..................................................................................................................... 37

سطح فنی ...................................................................................................................... 40

ابعاد دهگانه سلامت......................................................................................................... 41

خصوصیات ابعاد سلامت از نظر مایلز............................................................................... 44

مدل سطح تامپسون در ترکیب نگرشهای سازمانی وسلامت سازمانی .................................... 49

ویژگیهای اساسی سازمان سالم.......................................................................................... 50

ویژگیهای اساسی سازمان ناسالم........................................................................................ 52

مفاهیم وتعاریف تعهد سازمانی ........................................................................................ 55

انواع تعهد....................................................................................................................... 59

دیدگاههای مختلف در خصوص ابعاد تعهد سازمانی .......................................................... 62

دیدگاه کانتر.................................................................................................................... 63

دیدگاه اتزیونی................................................................................................................ 64

دیدگاه ایوروسون روی..................................................................................................... 65

دیدگاه استاو وسالانسیک.................................................................................................. 65

دیدگاه آرجریس.............................................................................................................. 66

دیدگاه بیکر..................................................................................................................... 67

دیدگاه مایرواسکورمن...................................................................................................... 67

مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یروآلن.......................................................................... 69

اجزاء تعهد سازمانی ........................................................................................................ 72

عوامل موثر بر تعهد سازمانی ............................................................................................ 73

الف- عوامل شخصی ...................................................................................................... 74

ب- عوامل سازمانی ........................................................................................................ 76

ج- عوامل غیر سازمانی ................................................................................................... 77

ماهیت شغل وتعهد سازمانی ............................................................................................ 80

انگیزش وتعهد سازمانی .................................................................................................. 81

تقوی وتعهد سازمانی ...................................................................................................... 82

ضرورت واهمیت تعهد مدیریت....................................................................................... 83

سطوح تعهد سازمانی ...................................................................................................... 85

1-تعهد پایین................................................................................................................. 86

2-تعهد متوسط............................................................................................................... 87

3-تعهد بالا.................................................................................................................... 88

نتایج وپیامدهای تعهد سازمانی ......................................................................................... 91

مدلهای تئوریک تجزیه وتحلیل تعهد سازمانی ................................................................... 95

پایه های تئوریک وتجربی رابطه رضایت شغل با تعهد سازمانی .......................................... 97

نتیجه گیری از مفاهیم سلامت سازمانی 98خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازمانی-و-تعهد-سازمانی-مدارس-راهنمایی-دخترانه-دولتی-شهرتهران-از-دیدگاه-دبیرا...‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهرتهران از دیدگاه دبیران پایان نامه درجه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ... پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازمانی-وتعهد-سازمانی-در-مدارس ... mfile.cero.ir/tag-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازمانی-وتعهد-سازمانی-در-مدارس-راهنمایی-دولتی.aspx‏ - ذخیره شده محصولاتی که دارای عبارت 'پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازمانی-وتعهد- سازمانی-در-مدارس-راهنمایی-دولتی' هستند. پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ... کاملترین فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد ... shamoparvanm.parsinblog.com/post/765‏ - ذخیره شده 21 دسامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. برترین فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد ... paperstant.ir/برترین-فایل-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-2/‏ - ذخیره شده 1 ژانویه 2017 ... برترین فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی. ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه ... prozhe20.ir/.../86-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازمانی-و-تعهد-سازمانی-مدارس-راهنمایی-دخترانه-دولتی-شهر-تهران-از-دیدگاه-دبیران.html‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر ... در این پایان نامه به دو ضرورت اصلی در سازمانها که امروزه از جمله مسائل مهم به شمار می ... کاملترین فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد ... neginproj3.ir/post-14464.html‏ - ذخیره شده 6 دسامبر 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی || روی دکمه ادامه مطلب ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در ... www.uniarcpapert.ir/article8557.html‏ - ذخیره شده 4 روز پیش ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی – خرید آنلاین و دریافت. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه ... payaname.com/.../1860-بررسی-رابطه-بین-سلامت-سازمانی-و-تعهد-سازمانی-مدارس-راهنمایی-دخترانه-دولتی-شهر-تهران-از-دیدگاه-دبیران.html‏ - ذخیره شده - مشابه 21 جولای 2015 ... بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه ... رود، یعنی سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران پرداخته شده است. فرضیۀ اصلی تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در ... انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با ... [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ articlenetwork.ir/pdf=34933‏ - ذخیره شده 8 دسامبر 2016 ... ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 233. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از. دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ زﯾﺴﺘﯽ و رواﻧﯽ، ﻟﺬا. خرید فایل( پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی ... universityfile.farafiledlc.ir/?p=584‏ - ذخیره شده 4 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دولتی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:36 | چاپ مطلب