ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

تحقیق تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج

تحقیق تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج

مقدمه:

کشوری که می­خواهد توسعه یابد، باید به اندازه کافی کارآفرین داشته باشد . منظور از کارآفرین عناصری هستند که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه تخصّصی ، از قدرت ریسک­پذیری بالایی برخوردارند، دارای خلاقیّت و نوآوری هستند، اهل کار وتلاش هستند و از نفس­کار لذّت می برند .

در شرایط موجود کشور، یکی از معضلات توسعه، تعداد محدود کارآفرینان است . پس به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی ، بسیاری از دولت ­ها در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیش­تری از جامعه را که دارای ویژگی کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیّت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند .

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت­ها ، موقعیّت­ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیّت­ها دارند ، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات­اجتماعی محسوب می­شوند .

امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از تازه ترین موضوعات دانشگاه های مهندسی مبدل شده است. تعداد دانشکده هایی که دروس مرتبط به کارآفرینی را تدریس می کنند از 24 دانشکده در سال 1970 به بیش از 500 دانشکده در سال 1993 افزایش یافته است و امروزه کمتر دانشکده ای را می توان یافت که دروس کارآفرنی را ارائه ننماید. (شاه حسینی، 1383، ص 124)

متأسّفانه در کشور ما و در چند برنامه اخیر توجّه خاص به این مهم نشده و حتی می توان گفت که این مفهوم برای بسیاری از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب می باشد . شاید به همین دلیل است که تا کنون برنامه­ریزی و بستر­سازی مناسبی در حوزه­های اقتصادی ، اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاه های کشور صورت نپذیرفته است .

در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسائل و نارسائی­های مهمی نظیر فرار مغزها ، بیکاری یا کم کاری (به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص) کاهش سرمایه گذاری دولت ، عدم تحرک و رشد اقتصادی کافی روبروست، پرورش و آموزش کارآفرینان و رشد هر چه بیشتر کارآفرینی و برطرف کردن موانع کارآفرینی در کشور به ویژه در میان قشر تحصیل کرده و دانشجو از اهمیّت مضاعفی برخوردار است .

سن از عواملی است که مورد مطالعه قرار گرفته است، در ارزیابی نتایج تحقیقات در این مورد مهم است که سن کارآفرینی (سنوات تجربی کارآفرین) و سن شناسنامه ای را از هم جدا کنیم. بر حسب سن شناسنامه ای اغلب کارآفرینان حرفه کارآفرینی خود را در سنین بین 22 تا 45 آغاز کرده اند. تحقیقات نشان می دهد در این مورد بین کارآفرینان زن و مرد تفاوت وجود دارد. عموماً کارآفرینان مرد این روند را از اوایل 30 تا 40 سالگی آغاز می کنند در حالی که کارآفرینان زن در اواسط 30 تا 40 سالگی به فعالیت کارآفرینانه دست می زنند. (هستریج، 1383، ص 97)

1-2- بیان مسئله

با عنایت به آنچه در مقدمه آمد این پرسش مطرح است که موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته مدیریت در سازمان­های دولتی شهر تهران و کرج چیست؟ و راهکارهای اساسی جهت توسعه کارآفرینی در میان آن­ها کدام است؟

این تحقیق بر آن است تا این مهم را در میان فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند و با تمرکز بر روی موانع رفتاری ، ساختاری و محیطی مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

فصل اول

üمقدمه

üبیان مسئله

üاهمیت موضوع

üگزاره ­های تحقیق

فصل دوم

üتاریخچه موضوع مورد بررسی

üپژوهش ­های انجام شده

v داخلی

v خارجی

مدل مفهومی تحقیق

v هدف

v فرضیه

v تعاریف عملیاتی متغیر های تحقیق

v سئوالات عملیّاتی

üقلمرو تحقیق

فصل سوم

üطرح تحقیق

üجامعه مورد مطالعه

üنمونه و روش نمونه گیری

üابزار اندازه گیری

گردآوری اطلاعات

فصل چهارم

üعرضه مشخصّات

üتوصیف متغیر های تحقیق

üنمونه آماری

üعرضه داده ها بر حسب فرضیه ها

üعرضه سایر داده ها

فصل پنجم

üنتیجه گیری

üپیشنهاد هاخرید فایللینک منبع :تحقیق تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج

بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده تعیین و ... bestfile2.sellfile.ir/prod-282325-تعیین+و+تبیین+موانع+کارآفرینی+فارغ+التحصیلان+دانشکده+مدیریت+دانشگاه+تهران+در+سازمان+های+دول...‏ - ذخیره شده تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج (50 صفحه فایل ورد word) [DOC] عنوان پایان نامه: پایان نامه و روش تحقیق بررسی کارآفرینی دانشجویی www.iran24h.com/more/m001905.doc‏ - ذخیره شده - مشابه 1) چه موانع رفتاری در کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج وجود دارد ؟ ... 2) تعیین و تبیین موانع ساختاری کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر ... پایان نامه های دفاع شده - پردیس البرز دانشگاه تهران alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php‏ - مشابه دکتر محمود احمد پورداریانی, کارآفرینی - کسب و کار جدید, بررسی عوامل موثر بر .... دکتر اکبر نصراللهی, مدیریت رسانه, تبیین استراتژی های خبری مدیریت رسانه های نوشتاری ... و ارتباط آن با عبورومرور وسایل نقلیه، مطالعه موردی: شهر کرج, کارشناسی ارشد .... بررسی اثر بخشی دستور العمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ... چاپ - دانشگاه تهران https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mkamali/print/‏ - ذخیره شده - مشابه کارشناسی, 1351, دبیری زبان انگلیسی, دانشرای عالی; دکتری, 1359, مدیریت آموزشی, ... کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران، عماد ملکی نیا، ... پور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1388/07/07; بررسی موانع فناوری اطلاعات در آموزش ... مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی، 1388/07/28; بررسی رابطه بین ویژگی های سازمان ... چاپ - صفحه اصلی - دانشگاه تهران https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hfami/print/‏ - ذخیره شده تحلیل سازه های کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی ،مطالعه موردی:مراکز آموزش کشاورزی ... موسسه توسعه روستایی ایران، عضو، ملی، 1385/10/11، 1110/10/11; فارغالتحصیلان دانشگاه علوم ? ... مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1387/ 12/10، 1390/11/25، ایران، کرج ... مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (شهرداری تهران)، 1388. خرید و دانلود تحقیق تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ ... shopproje.ir/خرید-و-دانلود-تحقیق-تعیین-و-تبیین-موانع/‏ - ذخیره شده 7 ژوئن 2016 ... خرید و دانلود تحقیق تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج. [XLS] پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی sbu.ac.ir/Cols/FEP/Documents/پایان%20نامه%20ها.xlsx‏ 5, 4, بررسی نیازهای مدیران مدارس شهر تهران بر اساس مراتب نیازهای مازلو سال تحصیلی ... در مدارس دولتی و غیر انتفاعی در دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه تهران, مرضیه زنگل ... آموزشیو مدیران فارغ التحصیل سایر رشته ها در دبیرستانهای پسرانه شهر مشهد ... 37, 36, بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد مدیران سازمان صنایع دفاع ... پایان نامه های حمایت شده - موسسه کار و تامین اجتماعی www.lssi.ir/HomePage.aspx?TabID=4824&Site=lssiportal&Lang=fa...‏ 8304-9.pdf, سعید معید فر, کارشناسی ارشد, 1383/01/30, دانشگاه تهران دانشکده علوم .... مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ... دانشکده کشاورزی - دکتر مهدی نوری پور - دانشگاه یاسوج www.yu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&pageid=1538‏ - ذخیره شده - مشابه کاربرد رسانه های ارتباطی برای توسعه پایدار روستایی شهرستان بویراحمد. ... تعیین کننده های رضایت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج. چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، تهران. .... شناسایی موانع جلب مشارکت آب بران در مدیریت و بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی: مورد دشت ... دانشگاه صنعتی کرمانشاهاخبار کلی دانشگاه » دانشگاه صنعتی کرمانشاه www.kut.ac.ir/?page_id=2272‏ - مشابه خانم مهندس پزد مسئول انجمن های علمی مدیریت فرهنگی دانشگاه؛ ضمن اشاره به استقبال بی ..... روز ۱۶ آذر به مناسبت شهادت سه دانشجوى دانشکده فنى دانشگاه تهران به دست مزدوران ...... کسب چندین رتبه دو رقمی توسط دومین دوره فارغ التحصیلان دانشگاه در آزمون ... و مسئولین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و روسای دانشگاه های دولتی استان برگزار ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:34 | چاپ مطلب