X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان

پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان

پیشگفتار

انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد . انسان با نگرش به مقدرات و یا درد و رنجهای گریز ناپذیر خود ارزش ها را مورد شناسایی قرار می دهد . بنابراین درد و رنج نیز دارای مفهوم است از دید فرانکل انسان با نگرش به مقدرات که شامل درد و رنجهای گریز ناپذیر می باشد با معنایی خاص با آنها برخورد می کند و هر یک از درد زنجها و نقیصه های مختلف می تواند برای هر شخصی دارای معنا و مفهوم ویژه باشد .

نقص بدنی و معلولیت هرگز نمی تواند مبنایی برای جنبه های پاتولوژیک باشد چرا که انسان پویاتر و آزادتر از آن است که معلولیت مادرزادیی و بیماری وی را کاملاً در چهار چوب خویش نگهدارد و تمام زندگی وی را ترسیم کند . در حقیقت طرز تلقی فرد از معلولیت خویش بسیار اهمیت پیدا می کند . وجود یک نقص در انسان می تواند عامل تقویت ابعاد دیگر او باشد . انسان روحی دارد و جسمی و انسانیت وی وابسته به روح است نه جسم . پس بیایید توان مندی های فرد معلول را باور کنیم چرا که او از عمق جانش فریاد بر می آورد که :

مرا باور کن ، روزی خواهم شکفت.

چکیده

این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است .

در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است .

نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با 99 درصد اطمینان :

کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند .

مقدمه :

همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .

معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید .

بیان مسئله :

امروزه متجاوز از چهارصد میلیون کودک و فرد استثنایی در سراسر این جهان پهناور زندگی می کنند که اگر چه آنها کم و بیش برای جوامع بشری شناخته شده است ولی کمتر کسی از توانایی آنها اطلاع دقیق و واقعی دارد لذا مهمترین اصل در این طریق شناخت گروه های مختلف استثنایی از طرف جوامع و آگاهی از توانایی های آنان در کنار محدودیت یا معلولیت شان می باشد اگر پذیرای این واقعیت باشیم که همه انسان ها حتی گروهی که از هوش بهر بالایی برخوردار هستند امکان دارد. در پاره ای از علوم و فعالیت ها در حدی متوسط باشند و کمتر کسی است که در تمام علوم و فنون انسانی برتر و سرآمد به شمار آید و همچنین معلولیت در یکی از توانایی ها برای هیچ فردی نمی تواند مانع پیشرفت او در سایر جنبه های گردد ،ولی با اینهمه باید حقیقت را پذیرفت که هر معلولیتی در رابطه با جامعه محدودیت هایی را سبب می گردد که هر جامعه با خصوصیات فردی و اجتماعی این گروه بیشتر آشنا باشد این محدودیت ها کمتر خواهد بود ( پاکزاد 1363 )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ......................................................................................................... 1

چکیده .............................................................................................................. 2

فصل اول : کلیات

مقدمه ............................................................................................................... 4

بیان مسئله ...................................................................................................... 6

فرضیه تحقیق ................................................................................................. 7

متغیرها ............................................................................................................ 7

تعریف معلولیت جسمی – حرکتی ................................................................. 8

تعریف هوش بهر ............................................................................................ 8

تعریف معلولیت ............................................................................................... 9

تعاریف عملیاتی .............................................................................................. 10

اهداف تحقیق .................................................................................................. 11

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................... 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

تاریخچه .......................................................................................................... 14

فلج مغزی ........................................................................................................ 15

علل فلج های مغزی ......................................................................................... 19

علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی .................................................. 20

عدم هماهنگی حرکتی ...................................................................................... 21

ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی- حرکتی و معلولیت های حرکتی 23

برنامه های آموزشی کودکان معلوم حسی- حرکتی..................................... 25

ارزیابی و نتیجه گیری..................................................................................... 28

تاریخچه مربوط به مطالعات هوش................................................................. 30

ماهیت هوش..................................................................................................... 31

هوش................................................................................................................ 33

تعریف تربیتی هوش....................................................................................... 35

تعریف تحلیلی هوش........................................................................................ 36

تعریف کاربردی هوش.................................................................................... 36

طبقات هوش..................................................................................................... 36

ویژگیهای عمومی هوش.................................................................................. 37

عوامل موثر بر هوش....................................................................................... 38

تاثیرات محیطی در هوش................................................................................ 39

تفاوت های جنسیتی در عملکرد هوش............................................................ 40

هوش از دیدگاه رشد....................................................................................... 42

انواع هوش از دیدگاه کتل................................................................................ 43

انواع هوش از دیدگاه ثراندیک......................................................................... 46

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن....................................................................... 47

انواع هوش از دیدگاه ترستون........................................................................ 47

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ.................................................................. 48

انواع هوش از دیدگاه گاردنر........................................................................... 49

رهیافت روان سنجی........................................................................................ 50

هوش آزمایی................................................................................................... 51

مقیاس های هوش وکسلر................................................................................ 53

ارزیابی و نتیجه گیری..................................................................................... 56

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری .................................................................................................. 59

نمونه و شیوه نمونه گیری .............................................................................. 59

ابزار اندازه گیری ............................................................................................ 59

پایایی و اعتبار ................................................................................................ 59

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................. 62

روش آماری ................................................................................................... 64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمرات IQ افراد سالم و معلول ....................................................................... 66

محاسبات آماری ............................................................................................. 68

جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد معلول ............................................ 69

جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد سالم .............................................. 71

نمودار توزیع فراوانی نمرات IQ افراد عادی در مقایسه با افراد معلول ...... 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

خلاصه تحقیق ................................................................................................ 76

محدودیت ها ................................................................................................... 77خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان

تحقیق بررسی تاثیر معلولیت جسمی ،حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ... bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-تاثیر-معلولیت-جسمی-،حرکتی/‏ - ذخیره شده - مشابه تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی. docx. تحقیق بررسی تاثیر معلولیت جسمی ،حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان .... مسأله معلولیت های جسمی _ حرکتی و تأثیر آن بر هوش بهر کودکان از جمله موضوعات مهمی است که کمتر مورد ... پایان-نامه-بررسی-تاثیر-معلولیتهای-جسمی--حرکتی-بر-میزان-هوشبهر ... mfile.cero.ir/tag-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-معلولیتهای-جسمی--حرکتی-بر-میزان-هوشبهر-کودکان.aspx‏ - ذخیره شده محصولاتی که دارای عبارت 'پایان-نامه-بررسی-تاثیر-معلولیتهای-جسمی--حرکتی-بر- میزان-هوشبهر-کودکان' هستند. صفحه اصلی · لیست محصولات · درباره ما · تماس با ما ... پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر ... mobile.arthow.ir/articles/7658‏ - ذخیره شده 25 جولای 2016 ... پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان. دسته: روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 65 ... پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر ... mihandocs.com/4474-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-معلولیتهای-جسمی--حرکتی-بر-میزان-هوشبهر-کودکان.html‏ - ذخیره شده 11 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله : پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان. قالب بندی : docx. قیمت : 8000. انسان با قبول اینکه ... دریافت فایل پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی - حرکتی abrokhorshid.rozblog.com/.../دریافت-فایل-پایان-نامه-بررسی-تأثیر-معلولیت-جسمی---حرکتی.html‏ - ذخیره شده 6 روز پیش ... عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی ... 3 . دانلود (پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان ... paperstant.ir/دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-معلولیت/‏ - ذخیره شده 3 ژانویه 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان دانلود فایل ( پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر ... naviddl.papertrsfa.ir/?p=1497‏ - ذخیره شده 21 نوامبر 2016 ... ... برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان برایتان ... برترین فایل پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر ... www.uniarcpapert.ir/article3771.html‏ - ذخیره شده 3 ژانویه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ... خرید فایل( پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر ... neginproj3.ir/post-7044.html‏ - ذخیره شده 1 دسامبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان ... بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان ... payaname.com/.../1728-بررسی-تاثیر-معلولیت-جسمی--حرکتی-(-ناشی-از-فلج-مغزی-)-بر-میزان-هوش-بهر-کودکان.html‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهر کودکان ,هوش بهر,هوش بهر کودکان,پایان نامه روانشناسی معلولیت جسمی پایان نامه روانشناسی ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:32 | چاپ مطلب