X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

رابطه بین بخش بندی مشتریان بانک با میزان جذب و رضایت آنها در بانک سپه

رابطه بین بخش بندی مشتریان بانک با میزان جذب و رضایت آنها در بانک سپه

بیان مسئله

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانکها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری همچون کارتها و کدها راه اندازی می‌شود که امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌کند ( ونوس،مختاران،1381،ص 6 ). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک،سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانکداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد.دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینکه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الکترونیک به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند.دراین میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند (کهزادی، 1382، ص 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کایک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود،همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است(حسن زاده و صادقی،1382،صص27و28).خرید فایللینک منبع :رابطه بین بخش بندی مشتریان بانک با میزان جذب و رضایت آنها در بانک سپه

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی www.civilica.com/Papers-IBSM04=چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-بازاریابی-خدمات-بانکی.html‏ - ذخیره شده ارزیابی رضایت مشتریان بانک های خصوصی شهر اهواز با استفاده از مدل کانو (فول ... ارزیابی کارایی کانالهای توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی ... ارزیابی نقش استراتژی بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانک ها (مطالعه موردی: ... در مقایسه با سایر الگوریتم های داده کاوی برای بخش بندی مشتریان اعتباری بانک ... مشاهده نتایج داوری مقالات - مرکز بازاریابی خدمات مالی www.fsmcenter.com/fa/page/174.htm‏ - ذخیره شده - مشابه 28 سپتامبر 2012 ... 5, عملکرد بانکداری اینترنتی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات) ... 20, بررسی عوامل موثر بر اعطای وام ها و رتبه بندی بانک ها با تکنیک ... 26, بررسی تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان بانک سپه, سمیرا ملکی ... 1, نقش بازارگرایی در رابطه بین بازاریابی داخلی و عملکرد بانکی ... [XLS] لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - دانشگاه اصفهان ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‏ - ذخیره شده - مشابه 6, 6, بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر میزان سرمایه گذاری داخلی «تولیدات ... 13, 13, رابطه بین برداشت عدم تساوی در پاداش و رضایتمندی در بخش فولادسازی مجتمع فولاد ... 33, 33, بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک ملت .... 100, 100, بررسی رابطه بین اندازه رشد درآمد خالص شرکت با هزینه سرمایه آن در ... [DOC] چکیده https://pooya.um.ac.ir/ResearchDocuments/papers/105.doc‏ - ذخیره شده نتایج نشان داد که خدمات نوین بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانکهای سپه ... مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تاکید ... به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و ...... برای بررسی رابطه بین میزان تحصیلات، سن و مدت مشتری بودن در شعب بانک ... وفاداری مشتریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=وفاداری+مشتریان&topic_1...‏ - ذخیره شده - مشابه با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سود‌دهی هر بنگاه اقتصادی بالا می‌رود. ... تأثیرگذار بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان و یافتن مهم‌ترین عوامل در بین آن‌ها است. ... بخش بندی مشتریان بانک سپه و شناسائی نیازها وانتظارات آنان برای جذب آن‌ها با .... این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین مولفه های بازاریابی رابطه مند ( اعتماد ، تعهد ... [PDF] ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺟﺬب ی اراﺋﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ - Sid www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/74313841905.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ،. ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ، ﺳﭙﻪ ﮐﺎرت، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﺸﺘﺮی. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی. L84 ,G21 ,G14 :JEL. *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ... آن. ﺑﺮای. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در. اراﺋﻪ. ی. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻦ اﯾـﻦ ﮐـﻪ. ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺪود. ﺑﯿﺴﺖ ... ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اراﺋﻪ ...... راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﻣﯿﺰان. ﺗﺤﺼﯿﻼت. ،. ﺳﻦ. و. ﻣﺪت. ﻣﺸﺘﺮی. ﺑﻮدن در ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺎ ﺗﻌﺪا. د ﺧـﺪﻣﺎت ... [PDF] عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها www.ensani.ir/storage/Files/20120328143638-2010-17.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه 28 مارس 2012 ... ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی، مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و ... آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه ای جهت جذب ... نتایج، مباحث مذکور جمع بندی، بحث و نتیجه گیری شده و ... بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از .... کارکنان، 5-1(رضایت مشتریان از کارکنان بانک:. موضوعات پایان نامه های رشته بانکی - modir123.ir modir123.ir/post-736.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی برقراری فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران. 1. ... انتخاب و رتبه بندی شاخص های مؤثّر در اولویت بندی اعطای تسهیلات به مشتریان 13. .... بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی رؤسای شعب بر میزان سود آوری آنها 57. ... رابطه بین اخلاق سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان موسسه اعتباری توسعه [PDF] تاثیر همراه بانک وپیامک های بانکی درفرایند تعامل با ... - بانک سپه www.banksepah.ir/DeskTopModules/.../showattachment.aspx?id...‏ - ذخیره شده - مشابه آن داشت تا به بررسی نگرش مشتریان منونه بانک ... آزمون T و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن .... با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در ... 87 میزان استفاده مشتریان از ابزارهای الکترونیک. با .... مخاطب به معنی بازار و نظریه رضایتمندی مخاطبان ..... منبع: بانک تسویه های بین املللی،کارگروه بازل در بخش نظارت بر بانکها ... نسخه قابل چاپ ig.blogsky.com/print/post-270‏ - ذخیره شده این ارتباطات آن‌ها را قادر می سازد تا داده های زیادی را جمع آوری کنند و با یکدیگر انتقال داده ... در آن بسترها، حل مسائل، بهبود فرآیندها و برانگیختن و جذب مخاطب اطلاق می شود. ..... رابطه مند و رضایت مشتریان; بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی ... و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 00:43 | چاپ مطلب