ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه عزت نفس و روش تحقیق میزان تحصیلات

پایان نامه عزت نفس و روش تحقیق میزان تحصیلات

مقدمه

میزان موفقیت و دست یافتن به اهداف زندگی فردی و اجتماعی انسان ، بستگی به میزان اعتماد به نفس او دارد ؛ زیرا اعتماد به نفس تاثیر به سزایی در سازماندهی رفتارهای سالم و سازندی فردی و اجتماعی انسان ها دارد. زندگی فارغ از ارتباط با دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا انسان موجودی است اجتماعی و بر قراری ارتباط یک نیاز ضروری در زندگی انسان به شمار می رود. گاه به دلایل برخی عوامل روانی نهفته در درون فرد، اتفاق می افتد که فرد آنگونه که شایسته و بایسته است در میان اجتماع حضور نیابد. یکی از مهمترین عوامل روانی که در بروز شکست ها و ناکامی ها و ایجاد موانع در مسیر یک زندگی پر نشاط و موفق، نقش تعیین کننده دارد. نبود اعتماد به نفس در انسانهاست که می تواند برای فرد پیامدهای منفی و زیانبار بسیاری ایجاد کند.

اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی اعتماد به نفس» را به خوبی درک نمی کنند . به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خود باوری که مطلوب و مورد نظرشان است در زندگی تجربه نمی کنند. چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی این که ایمان و اعتماد به موفقیتهایی که در کارها به دست می آورند. در صورتی که اعتماد به نفس واقعی و حقیقی آن است که قبل از این که در کارها موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام آن کار داشته باشیم. وقتی اعتماد به نفس و خود باوری خود را براساس آن که و انچه به راستی هستید و نه براساس موفقیت ها و دستیابی ها یا شکست ها و ناکامی های خود بنا می کنید. چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیزی یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت .

می توان گفت که اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می شود نه از بیرون . اعتماد به نفس زاییده ی تعهد شما به خودتان است . این تعهد که هر آن چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها ونیاز هایتان برسید . اعتماد به نفس آن است که باور داشته باشید می توانید و توانایی آن را دارید که تمام توانتان را به کار گیرید و شرایط و اوضاع زندگی را آن گونه که مطلوب و دلخواه شماست تغییر دهید . اعتماد به نفس حقیقت این نیست که نترسیم بلکه این است که بدانید و مطمئن باشید با این که می ترسید اما بی گمان دست به عمل خواهید زد[1].

بیشتر ما فکر می کنیم که اعتماد به نفس یعنی به توانایی مان برای انجام کارهای خاص ایمان داشته باشیم . مهارت های بسیار زیادی وجود دارد که می توانید در زندگی کسب کنید اما هر کسی فقط تعداد محدودی از آن ها را فرا می گیرد . بنابراین اگر اعتماد به نفس تان به توانایی تان وابسته است . فقط زمان اندکی که مشغول انجام این فعالیت خاص هستید احساس اعتماد به نفس می کنید . اعتماد به نفس نیرویی است که باید فراتر از دانسته ها و اعمال ما باشد . در زندگی کارهای بسیاری هست که می توانید کسب کنید . اگر اعتماد به نفس تان را بر مبنای این توانایی ها قرار دهید . هیچ گاه فردی با اعتماد به نفس واقعی نخواهید بود . و فقط در مورد توانایی های خاص احساس اعتماد به نفس می کنید . اعتماد به نفس واقعی هیچ ارتباطی با اتفاقات زندگی بیرونی تان ندارد . اعتماد به نفس واقعی نه فقط به خاطر آنچه انجام می دهید ، بلکه به خاطر اعتقاد به توانایی درونی تان برای انجام هر چه اراده کنید ، شکل می گیرد . سرچشمه اعتماد به نفس واقعی در درون خودتان است نه در دنیای بیرون از یک تعهد درونی که با خودتان کرده اید ریشه می گیرد . تعهد به این که هر چه اراده کنید و انجام آن را در زندگی ضروری تشخیص دهید انجام خواهید داد . و با اعتماد به خودتان به وجود می آید نه اعتماد به نتیجه چیزی که معلوم نیست به دست خواهید آورد یا نه . اعتماد به نفس به روح خودتان به عنوان یک شخص کامل اعتقاد داشته باشید که مهم نیست در زندگی با چه مسایلی روبرو شوید قطعا از عهده ی انجام آن بر خواهید آمد و هر کاری که نیاز باشد انجام خواهید داد . مهم تمایل شما برای عمل کردن است . بیشتر مردم تا وقتی که نسبت به کاری اعتماد به نفس نداشته باشند ان را شروع نمی کنند . یا به دنبال رویاهایشان نمی روند چنین رفتاری اشتباه محض است [2].


[1] (مجید ظهرابی 1386) www.hagmataneh.org

[2] (دکتر باربارادی آنجلیس) (اعتماد به نفس ،ناشر سرچشمه پاکان ،همکار ندای الهی 89)

فهرست مطالب

مقدمه. 4

بیان مسئله. 6

فرضیه های تحقیق. 7

ضرورت و اهمیت تحقیق. 7

تعاریف نظری: 9

اهداف کلی : 9

اهداف اختصاصی : 9

پیشینه تحقیق. 10

روش تحقیق. 14

جامعه آماری و نمونه آماری.. 14

روش تجزیه و تحلیل داده ها 15

فهرست منابع. 17

خرید فایللینک منبع :پایان نامه عزت نفس و روش تحقیق میزان تحصیلات

تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-عزت-نفس-با-پیشرفت-تحص/‏ - ذخیره شده - مشابه دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی ... این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان صورت گرفته است. ... ۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که ... سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد. دانلود کامل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی با عزت نفس دانشجویان ... www.payanname.net/دانلود-کامل-پایان-نامه-بررسی-رابطه-افس/‏ - ذخیره شده - مشابه رابطه بین افسردگی با عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه دختر و پسر دانشگاه آزاد ... شناسی و روش تحقیق و پژوهش به جویندگان این راه چه کمکهای شایانی می کند ؟ ... پیش فرض ما برای تاثیر میزان تحصیلات و آگاهی دانشجویان در عملکرد تحصیلی را ... مشاهده مطلب پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش ... www.adonisdoc.com/ShowProductDetail.aspx?Id=e1f82f11...‏ - ذخیره شده - مشابه مشاهده مطلب پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ... رشته : پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی ... فصل سوم:روش تحقیق 57 ... ی عزت نفس برای خود ارزشمندی به وجود می آورد ، میزان عزت نفس در بر خی افراد بالا و در ... پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه adonisdoc.com/ShowDetailCatProduct.aspx?Id=8f3c56f3-944d...‏ - ذخیره شده روش تحقیق بررسی عوامل بازدارنده موثر بر پژوهش در بین معلمان مقطع سوم دبیرستان شهرستان اسلامشهر ... پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان ... پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان. پایان نامه های رشته علوم تربیتی www.pnufa.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی رابطه عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه راهنمایی 72 .... روش تحقیق بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی 55 برگ. دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی - پروژه دات ... www.prozhe.com/بررسی-رابطه-عزت-نفس-با-پیشرفت-تحصیلی‏ - ذخیره شده - مشابه 24 ژانویه 2014 ... عنوان مقاله: بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی قالب بندی ... هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در ... باشد جیمز در اواخر 1880مطرح نمود که عزت نفس را میتوان براساس میزان ... روش تحقیق. پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش ... dockade.com/1153/پایان-نامه-بررسی-رابطه-پرخاشگری-و-پیشر/‏ - ذخیره شده - مشابه هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ... پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ... فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده که ... پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان ... [PDF] تأثیر افزایش عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان www.roshdmag.ir/.../23.32from%20MATN%20MOSHAVER%2035-5_0.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه پیشرفت تحصیلی نیز متأثر از میزان عزت نفس دانش آموز. می باشد. ... روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و انتخاب به روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. ابزار گردآوری ... پس از پایان طرح و اجرای پس آزمون، بررسی نتایج آزمون. عزت نفس ... استفاده از ابزار پرسش نامه )عزت نفس کوپر اسمیت( بپردازد و با. پرداختن به ... موضوعات روش تحقیق .پایان نامه. انتخاب موضوع. نگارش. مشاوره و ... simorgh-researchgroup.blogsky.com/.../موضوعات-روش-تحقیق-پایان-نامه-انتخاب-موضوع-نگارش-مشاوره-و-ویرایش-مقاله-ترجمه‏ - ذخیره شده 8 دسامبر 2015 ... 14- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح ... 21- رابطه عزت نفس با انتخاب رشته تحصیلی در بین دانش آموزان دختر ... نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته ... - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA5- پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش ..... OL152-روش تحقیق بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی خود در ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:44 | چاپ مطلب