X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی

پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی


مقدمه

زندگی عصر صنعتی بطور سنتی بر پیشرفت فن آوری، بهره وری و رشد تاکید داشته است و انسان بطور ضمنی و یا آشکارا به همراه زمین و سرمایه بعنوان یکی از عوامل تولید مطرح شده است. از آن جا که بین رویه های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارد، لذا حیات مجدد بخشیدن به کارکنان از طریق ارتقا کیفیت زندگی کاری ایشان کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می شود(محب علی،1373: 54- 39).

توجهی که امروز به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائل هستند. کارکنان درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتری داشته باشند و مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ بشمار نیایند. هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته و در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان خواهند داد(دولان و شولر،1376: 355).

مفهوم کیفیت زندگی کاری در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد شان و منزلت کارکنان را افزایش دهد، تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روحی کارکنان را افزایش دهد. در بعضی سازمانها، برنامه های کیفیت زندگی کاری قصد دارند،اعتماد، درگیری و توانایی حل مسئله کارکنان را افزایش دهند و در نتیجه رضایت و اثربخشی سازمانی را افزایش دهند(نامبی[1]،2003: 148).

نامبی به نقل از گری و استارک[2](2003)می گوید: اگر کارکنان احساس عدم پیشرفت در کارشان کنند، احتمال وفادار ماندن آنها به سازمان کم می شود و احتمال دارد به خرابکاری، غیبت و تجاوز به حقوق دیگران اقدام نمایند و یا ممکن است از خستگی یا فشارهای کار رنج ببرند که بطور زیان آوری هم کیفیت زندگی کاری و هم بهره وری را تحت تاثیر قرار دهند(نامبی،2003: 148).

 • با توجه به مولفه فرصت رشد مدیران و مسولان رده های بالاتر بیش از پیش تلاش در جهت نهایت استفاده از رشد و توانایی های بالقوه افراد را کرده و از تجربیات و مهارتهای آنان بهره مند شده و همچنین امنیت شغلی برای کلیه کارکنان(مخصوصاً مدیران) ایجاد نمایند.
 • با توجه به مسائل روانی که بارزترین آنها امنیت شغلی است، باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی سازمان خواهد شد، چون مدیران با تامین امنیت شغلی، نیروی خود را به جای هدر رفتن دراثر فشارهای روانی و جابه جایی های مداوم درراه انجام وظیفه به کار خواهند بست.

فرضیه چهارم(قانونگرایی در سازمان)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم پیشنهاد می شود که:

 • فراهم کردن زمینه آزادی بیان بدون ترس و اقامه شکایت و دارا بودن آرامش نسبی در محیط کار یکی از اقداماتی است که ایجاد آن، منجر به بهبود عملکرد افراد از جمله مدیران خواهد شد.

فرضیه پنجم(وابستگی اجتماعی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم پیشنهاد می شود که:

 • جهت بهتر نمودن ارتباطات سازمانی، اقدامات لازم به عمل آمده تا ضمن تبادل اندیشه بین مدیر گروه ها با سایر اساتید گروه و رئیس دانشکده و دانشگاه، در راستای بهبود فعالیتهای سازمان گامهای موثرتری برداشته شود.
 • با توجه به این که مدیر گروه ها حق دستوردهی و امر و نهی به اساتید گروه را ندارند و به نحوی همتراز محسوب می شوند پیشنهاد می گردد اختیارات بیشتری به مدیر گروه ها داده شود تا ضمن احترام گذاردن به آنها در آنها حس مسئولیت پذیری تقویت گردد.

فرضیه ششم(فضای کلی زندگی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششم پیشنهاد می شود که:

 • · عوامل موثر بر افزایش فضای کلی زندگی بررسی و تقویت شود و عوامل برون سازمانی که بر بهبود عملکرد مدیر گروه ها تاثیر دارد شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.
 • برگزاری برنامه های تفریحی و سرگرم کننده برای مدیران و سایر کارکنان و اساتید و خانواده هایشان و دادن اوقات فراغت لازم برای انجام سایر مسئولیتهای خانوادگی.

فرضیه هفتم(انسجام اجتماعی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه هفتم پیشنهاد می شود که:

 • امکانات لازم جهت کار دراختیار مدیر گروه ها قرار گرفته و از حمایت سایر همکاران خود مخصوصاً اساتید گروه برخوردار شوند.

فرضیه هشتم(توسعه قابلیتهای انسانی)

با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه هشتم پیشنهاد می شود که:

 • بهتر است روسای دانشگاه امکان دسترسی به اطلاعات، زمینه طراحی و برنامه ریزی و اختیار تصمیم گیری درحوزه عملیاتی مربوط را برای مدیر گروه ها فراهم کرده تا آنها بتوانند قابلیتهای خود را بیشتر توسعه دهند.
 • سیستم ارزیابی عملکرد و دادن بازخورد به مدیر گروه ها ضعیف است، لذا پیشنهاد می گردد نظام ارزیابی عملکرد مدیر گروه ها تقویت شده و مدیر گروه ها را بطور مرتب در جریان عملکردشان قرار داد.

پیشنهاداتی پژوهشی

پژوهشگر امیدوار است انجام این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری بتواند انگیزه و محرکی برای انجام پژوهشهای بعدی در زمینه کیفیت زندگی کاری گردد. لذا پیشنهاد می گردد پژوهشهای زیر توسط پژوهشگران علاقمند انجام شود:

 • با توجه به اهمیت تک تک مولفه های کیفیت زندگی کاری و نیاز شناخت هر کدام از آنها به طور مجزا پیشنهاد می گردد، بررسی رابطه و تاثیر هر یک از این مولفه ها با سایر مفاهیم و مقوله های سازمانی مانند: بهره وری، کارایی، اثربخشی و نظایر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
 • در این پژوهش و اکثر پژوهشهای انجام شده قبلی، نظریه والتون در زمینه کیفیت زندگی کاری مورد استفاده قرار گرفته است. لذا برای بررسی سایر مولفه های کیفیت زندگی کاری که در نظریه والتون لحاظ نشده است توصیه می شود سایر نظریات نیز مورد پژوهش وبررسی قرار گیرند تا تاثیر سایر مولفه های کیفیت زندگی کاری نیز مشخص شود.
 • با توجه به این که الگوی کیفیت زندگی کاری سازمانها از فرهنگ سازمانی آنها طبعیت می کند لذا انجام پژوهشهایی در خصوص ارتباط بین انواع فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری توصیه می شود.
 • در کلیه پژوهشهایی که تاکنون انجام گرفته ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران از خارج انجام شده است، لذا پیشنهاد می شود پژوهشی با دید خود ارزیابی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف اجرای این نوع ارزیابی نیز مشخص شود.
 • در اکثر پژوهشهای انجام گرفته برای ارزیابی عملکرد تنها یک روش ارزیابی استفاده شده است، لذا پیشنهاد می شود در صورت امکان (چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ هزینه) پژوهشی صورت گیرد که از یک یا چند روش بطور همزمان استفاده شود.

محدودیت های پژوهش

 1. یکی از متغیرهای این پژوهش عملکرد مدیر گروه های آموزشی بود و برای سنجش آن پرسشنامه استانداردی وجود نداشت و هرچند سعی شد پرسشنامه ای مناسب تدوین شود ولی بازهم تاحدی بر مشکلات و محدودیت های این پژوهش افزود.
 2. عدم همکاری تعدادی از اساتید و مدیر گروه ها، که بعد از چندین روز انتظار با محقق همکاری نکرده و محقق مجبور به انتخاب نمونه ای دیگر شد.
 3. در اکثر تحقیقاتی که از طریق پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنند، مشکل برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان و ایجاد اعتماد در آنها به منظور پاسخ دقیق و درست به سوالات، وجود دارد. با توجه به این که روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده، محقق نیز با ین مشکل مواجه بود.


خرید فایللینک منبع :پایان نامه مشخص کردن رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی

[PDF] ی ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮا - دانشگاه تهران https://jipa.ut.ac.ir/article_20314_fe4ad2ff34a61a3f2ce2bd1b998ea5b7.pdf‏ - ذخیره شده ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان. ﮔﺮوه. ﻫﺎ. ی. آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﻬﺰاد ﺷﻬﺒﺎزی. 1 ... ﺑﺎ اﺟﺮا. ی. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری واﻟﺘﻮن و. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠ. ﻲ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ... ]8[. ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻈﺎم. ﻫـﺎی. ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗ ... ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی روﺣـﻲ و ﺟـﺴﻤﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ... دﻗﻴﻘﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻴـﺴﺖ و. کیفیت زندگی در عمکرد کارکنان آموزش (قسمت اول)هنر درخت،ادبیات و ... www.atreeart.com/art-1502-کیفیت-زندگی-در-عمکرد-کارکنان-آموزش-قسم.html‏ - ذخیره شده - مشابه 23 دسامبر 2014 ... مطالعه تطبیقی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان ... نتیجه: مشخص شد که عوامل غیر مادی کیفیت زندگی کاری نظیر انسجام و ... شامل تأثیرپذیری شاخص ها، فرهنگ های موجود، تردید مدیران سازمانی پرداخته خواهد شد. .... خرازیان(1385) در پایان نامه خود به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد ... [PDF] A study on the Relation Between Respecting the Principles of ... - Sid www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66313882904.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ... ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ .... ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻛﺎﺭی ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی 5 ﺩﺭﺻﺪ، www.SID.ir ... ﻫﻢ ﭼﻨﲔ، ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (1380)، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ .... ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ . [PDF] داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ - پژوهشگاه علوم و فناوری ... ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/507258‏ - ذخیره شده ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. دﺑﯿﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷ. ﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮآﺑﺎد. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺎح ﻧﺎﻇﻢ. اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور . راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت | مرجع دانلود پایان ... www.payanname.net/راهنمای-پیدا-کردن-پایان-نامه-مورد-نظرت/‏ - ذخیره شده - مشابه برای دسترسی به پایان نامه مورد نظر خودتان از منوی بالای سایت روی دسته بندی رشته ای ، رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید پربازدید ترین پایان نامه های این سایت. ... پایان نامه بررسی میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول در گروه سنی 18- 15 .... پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ... [DOC] دانلود رایگان چکیده پایان نامه - خانه ISI ایران www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-51010-sample.docx‏ - ذخیره شده راهکارهای اجرایی مدیریت مشارکتی در سازمان های آموزشی در نظام آموزش و پرورش71 ..... سازمان ها متشکل از گروه های انسانی هستند که برای نیل به اهداف خود لازم است تا تغییرات و تحوّلات محیطی را شناخته ..... بررسی رابطه میزان خلاقیت مدیران با عملکرد آنها در مدارس متوسطه ناحیه3 مشهد. ... خشنودی شغلی، توجّه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری. پایان نامه های گروه مدیریت - چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم mtfq2.blogfa.com/post-6.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم - پایان نامه های گروه مدیریت - چکیده و فهرست ... عنوان‌:بررسی‌ رابطة‌ بین‌ سبک‌ مدیریت‌ آموزشی‌ با رضایت‌ شغلی‌ و ثبات‌ و .... 1ـ آزمون‌ دو جمله‌ای‌: به‌ منظور مشخص‌ کردن‌ این‌ که‌ آزمودنیها احساس‌ رضایت‌یا عدم‌ رضایت‌ می‌کنند. ..... در زمینه‌ نقش‌ عواملی‌ چون‌ مدیریت‌، آموزش‌،انگیزه‌، مشارکت‌ و کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ در ... پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/‏ - مشابه پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران ... پرسشنامه رایگان مقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی ... پرسشنامه رایگان مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران ام.اس ..... پرسشنامه رایگان دشواری کار ..... بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش ... نکات ویژه - بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان کارکنان ... hamrah110.blogfa.com/post/20‏ - ذخیره شده - مشابه 2- کیفیت زندگی کاری به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت ... به نظر می رسد که نیاز شدید به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد ... گروه های کاری خود کنترل کننده، هر نوبت کاری را با افرادی که دارای مهارت های قابل ... مدیران و کارکنان به این طرح به صورت یک فرایند آموزشی رشد یابنده ی پایان ... [DOC] بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx‏ - ذخیره شده - مشابه عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که .... ارزیابی(بازخورد گرفتن):ارزیابی به بازخورد روزانه عملکرد و مرور کردن های گاه به گاه ... در زمینه رابطه بین عوامل مرتبط با عملکرد و رضایت ارباب رجوع تحقیقات زیادی ... کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:36 | چاپ مطلب