X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

قسمتی از متن:

استقلال طلبی: یکی از عامل های مهم دیگر در کارآفرینی هنرجویان استقلال طلبی است رئیس خود بودن یکی از قوی ترین نیازهای فرد کارآفرین است او می خواهد کارها را به شیوه ی خود و برای خود انجام دهد و کار کردن برای دیگران برای او سخت است. لذا آموزشهای فنی حرفه ای باید افراد را به سمت استقلال طلبی که یکی از ویژگی های مهم افراد کارآفرین هست سوق دهد. در رابطه با ویژگی استقلال طلبی و ماهیت آن در شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه، میشل(2004) با مطالعاتی که بر روی دانش آموزان انجام داد دریافت که رابطه مستقیمی بین این ویژگی و توانایی افراد کارآفرین وجود دارد. نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر که بیان می دارد از دیدگاه معلمان آموزشهای فنی حرفه ای باعث افزایش استقلال طلبی هنرجویان و در نهایت باعث افزایش کار آفرینی آنان می شود به نوعی همسو می باشد.

ریسک پذیری: یکی دیگر از عامل های مهم تاثیر گذار در کارآفرینی هنرجویان ریسک پذیری می باشد. ریسک پذیری به معنای پذیرش خطرهای معتدل است که میتوانند با تلاشهای شخصی مهار شوند. این خطر پذیری چه از جنبه مالی باشد و چه از جنبه روانی- اجتماعی بخشی از فرایند کار آفرینی است. وگنز(2007) در تحقیق خود نشان داد که در شروع فعالیتهای کار آفرینانه مخاطره جویی و ریسک پذیری نقش مهمی را ایفا می کنند. نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر که بیان می دارد آموزشهای فنی حرفه ای باعث بالا رفتن ریسک پذیری و در نهایت باعث افزایش کارآفرینی هنرجویان میشود به نوعی همسو می باشد.

عزم و اراده: یکی دیگر از عاملهای مهم و تاثیر گذار بر کار آفرینی هنرجویان عزم اراده می باشد. عزم و اراده به معنای اعتماد به نفس و پشتکار می باشد. افراد کارآفرین دارای اعتماد به نفس بالا و پشتکار می باشند و به محض تصمیم به انجام کاری آن را در اولین فرصت انجام می دهند و به امروز و فردا موکول نمی کنند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان آموزشهای فنی حرفه ای به این عامل مهم توجه دارد و باعث بالا رفتن عزم و اراده هنرجویان می شود.

توفیق طلبی: توفیق طلبی از عاملهای مهم و تاثیر گذار بر کارآفرینی افراد می باشد. نیاز به توفیق طلبی به معنای تمایل به انجام کار در سطح استانداردهای عالی به قصد و جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی است . افراد با نیازهای به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملکرد خود به بازخورد مکرر و منظم زمانی دریافت کنند.


فهرست مطالب

عناوین صفحات

فصل اول- کلیات تحقیق.. خ‌

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-3-1- هدف کلی: 3

1-3-2- اهداف جزئی: 3

1-4- فرضیات تحقیق.. 3

1-5- تعاریف نظری.. 4

1-6- تعاریف عملیاتی.. 5

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2- آموزش فنی و حرفه ای.. 8

2-2-1- ابعاد عمده ویژگی های آموزش فنی و حرفه ای.. 10

2-2-2- آموزش فنی وحرفه ای در نظام آموزشى کشور ما: 11

2-2-3- اهداف آموزش فنی و حرفه ای.. 12

2-2-4 ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى.. 12

2-2-5- پیشینه آموزش فنی و حرفه ای.. 13

2-2-6- عملکرد و کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای.. 17

2-2-7- درک مسئولان کشور از اهمیت آموز شهاى فنى و حرفه اى: 18

2-2-8- عمده ترین دلایل بازدارنده موفقیت برنامه های آموزش فنى و حرفه اى.. 19

2-2-9- مشکل سرمایه گذارى در بخش آموزش فنى و حرفه اى: 19

2-3- ضرورت ارتباط آموزش هاى فنى و حرفه اى و دنیای کار 20

2-4- کارآفرینی و آموزش و پرورش... 22

2-5- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی.. 23

2-6- اهمیت کارآفرینی.. 26

2-7- انواع کارآفرینی.. 29

2-8- کارآفرین کیست؟. 29

2-9- ویژگی های افراد کارآفرین.. 31

2-10- رویکرد ویژگی های روان شناختی.. 32

2-10-1-خلاقیت : 35

2-10-2- استقلال طلبی: 39

2-10-3- مخاطره پذیری: 40

2-10-4- توفیق طلبی : 41

2-10-5- عزم و اراده وپشتکار : 43

2-10-6- رویکرد ویژگی های رفتاری.. 43

2-10-7- کارآفرینی در آمریکا 44

2-10-8- کارآفرینی در ژاپن.. 47

2-11- پیشینه تحقیق.. 48

فصل سوم-ر وش شناسی تحقیق.. 51

3-1 مقدمه. 52

3-2 روش تحقیق.. 52

3-3 جامعه آماری.. 52

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-5 ابزار تحقیق.. 53

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها 56

4-1- مقدمه. 57

4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی.. 58

4-3- بررسی نرمالیته بودن داده های مربوط به متغیرهای پژوهش: 61

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1- مقدمه. 74

5-2- خلاصه نتایج تحقیق.. 74

5-2-1-فرضیه اصلی: 74

5-2-2- فرضیه فرعی اول: 74

5-2-3- فرضیه فرعی دوم: 75

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 75

5-4- محدودیت های تحقیق.. 79

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 79

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 80

منابع. 81خرید فایللینک منبع :پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

دانلود فایل ( پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... toranjekhayal.meeblog.ir/post/611‏ - ذخیره شده به صفحه دانلود فایل(پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ... دانلود فایل ( پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... www.uniarcpapert.ir/article1115.html‏ - ذخیره شده 1 ژانویه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه میزان ... پایان نامه بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-میزان-آموزش-فنی-در-کار-آفرینی-دانش-آموزان-هنرستان-شهرستان-گرمی‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی پروژه برای دریافت درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی 1- مقدمه قرن بیست ویکم ... فروش دانلودی پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... nabfile.parsinblog.com/.../فروش+دانلودی+پایان+نامه+میزان+آموزش+فنی+در+کار+آفرینی+دانش+آموزان+هنرستان+شهرستان+گرمی‏ - ذخیره شده 2 ژانویه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ... خرید آنلاین پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... 4mjww1.hanipaper.ir/‏ - ذخیره شده خرید آنلاین پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی. فروش دانلودی پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... dlkadest.ir/dlarticle7622.html‏ - ذخیره شده 8 دسامبر 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک ... پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان ... paperstant.ir/پایان-نامه-میزان-آموزش-فنی-در-کار-آفرین/‏ - ذخیره شده 2 ژانویه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از ... کاملترین فایل پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... www.sarvoptdl.ir/file9550.html‏ - ذخیره شده 4 آگوست 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ... پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... irdls.blogsky.com/1395/10/22/post-35045/‏ - ذخیره شده 4 ساعت قبل ... پایان-نامه-بررسی-میزان-آموزش-فنی-در-کار-آفرینی-دانش-آموزان-هنرستان-شهرستان- گرمی - ذخیره شده پایان نامه بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی ... دریافت فایل پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان ... 4poeug.sarvdlc.com/‏ - ذخیره شده دریافت فایل پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی - پرداخت و دانلود آنی.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:41 | چاپ مطلب