ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان

پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان

مقدمه

بازی یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان به شمار می‌رودحتی در تمام مراحل عمرجریان داردوالبته که در دوران دانش آموزی از شدت بیشتری برخوردار است ومهم‌ترین و اساسی‌ترین فعالیت دانش آموز به شمار می‌رود که در عین سرگرم کردن دانش آموز کارکردهای مهم دیگری را داراست که هر یک از این کارکردها به جنبه‌ای از زندگی دانش آموز مربوط می‌شوند که او را برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده می‌سازند. از این لحاظ شرایط بازی ، آزادی دانش آموز در بازی ، اسباب بازیهای مورد استفاده دانش آموز و مدت زمانی که به بازی با دانش آموز اختصاص داده می‌شود اهمیت شایان توجهی دارد.

مهم است بدانیم این یک روند است که باید طی شود بطوری که تاهفت سالگی بازی کار دانش آموز محسوب می شود. اگرفرزند در سنین دانش آموزی خوب بازی نکند نمی تواند خوب تعلیم ببیند.

خداوند نخستین دوره رشد انسان را با بازی همراه کرده است.در اسلام نیزدستور است که فرزندتان را 7 سال رها کنید تا بازی کند . این دستور نشانگر تاثیر بازی در تربیت دانش آموز است بعد می فرماید در 7 سال دوم او را تعلیم دهید و ادب به او بیاموزید و باید فرمانبردار باشد و در 7 سال سوم وزیراینکه می فرماید فرزندتان را رها کنید تا بازی کند منظور این نیست که اصلا به او کار نداشته باشید و او را تربیت نکنید بلکه منظور اینست که خیلی از آموزشهای تربیتی را می‌توان در خلال بازیها به دانش آموز نشان داد و به راحتی دانش آموز را در مسیر درست تربیت نمود زیرادانش آموز در این سن حرف شنوی چندانی ندارد و نمی توان با امر و نهی او را تربیت کرد .

از خلال بازیهای دانش آموز نیز می‌توان به شرایط عاطفی دانش آموز ، احساسات و افکار دانش آموز می‌توان پی برد بنابراین محروم کردن دانش آموز ازاین نیازطبیعی موجب خسارت های روحی وروانی است که جبران آن غیرممکن یامشکل است.

بازی وسیله ای برای رشد همه جانبه ی دانش آموز است چراکه بازی انواع واقسام گوناگون داردوهرکدام مناسب با دوره ی سنی دانش آموز است.بازی وسیله ای برای شناخت از خود وشناخت از دیگران است.بازی ارزش آموزشی دارد,دانش آموز پیش از مدرسه خیلی از مسائل راازطریق کاره های عملی یادمی گیرد این یادگیری عملی در ضمن بازی صورت می گیرد.

لذابسیار لازم است که علاوه بروالدین, مربیان نیز به اهمیت بازی در زندگی دانش آموز توجه داشته و شرایط مناسب را برای بازیهای مناسب فراهم سازند.

فهرست مطالب

مقدمه. 5

بیان مسئله. 6

اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

اهداف کلی : 13

اهداف اختصاصی : 13

بررسی تاثیر بازی بر عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی.. 13

بررسی تاثیر بازی بر میزان آگاهی دانش آموزان. 13

بررسی میزان شادی و ارتباط آن با بازی دانش آموزان. 13

بررسی میزان آگاهی آموزگاران از تاثیرات بازی بر دانش آموزان. 13

فرضیه های تحقیق. 13

تعاریف نظری: 14

تعریف بازی وتربیت: 14

تعریف بازی از نظراندیشمندان وبزرگان: 14

کایواCaillois)):درتوصیف و تعریف بازی شزایط زیر را می گنجاند: 15

ادبیات تحقیق. 17

جنبه های بازی.. 21

رشد اجتماعی دانش آموز. 21

ارزش اخلاقی بازی.. 24

رشدجسمانی دانش آموز. 25

رشدشناختی دانش آموز. 28

روش تحقیق. 28

جامعه آماری و نمونه آماری.. 29

روش تجزیه و تحلیل داده ها 29

ابزار گرد آوری اطلاعات.. 30

تیجه گیری.. 34

خرید فایللینک منبع :پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان

نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته ... - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی ... sa10- پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان ... OL921- بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، متغیرهای جمعیت شناختی خانواده و .... OL115-بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان. لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا www.sinacps.ir/لیست-پایان-نامه-ها/‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... پایان نامه بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان دختر مقطع ... پایان نامه بررسی رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی( دموگرافیک) با اقدام به ... پایان نامه بررسی نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران بررسی تاثیر آموزش از طریق بازی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ... https://downloadocx.com/article=18501/refer=29915‏ - ذخیره شده 10 ا کتبر 2016 ... دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد ... مهارتهای روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایان نامه بررسی تاثیر آموزش ... پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی ... پایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد ... sapairan.ir/پایان-نامه-بررسی-میزان-آگاهی-آموزگارا/‏ - ذخیره شده عنوان پایان نامه: بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی اجتماعی و روانی دانش آموزان تحقیق حاضر قصد دارد میزان آگاهی و اطلاعات. پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/‏ - مشابه پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی .... پرسشنامه رایگان عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی ... رایگان نقش ادراک ازمحیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت دانش آموزان ... پرسشنامه رایگان سنجش رشد روانی اریکسون ...... پرسشنامه رایگان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب ... [PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ زﺑﺎن آﻣﻮزﻱ دوره ﻱ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ - Sid www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/70613871007.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه ﭘﺎﻳﻪ ی اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﮐﻪ دوره ی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ، از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺧﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ دوره. را ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ... ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ... ﺟﺴﻤﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً رﺷﺪ زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ. ... ﺑﺎزی ﻫﺎی دوره ی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ... ﻧﻈﺮﻳﻪ ی دﻳﮕﺮ درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژان ﭘﻴﺎژه و ﺳﺎﻳﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, www.dociran.com/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت ... شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی موثر در امر کارآفرینی 390برگ. 78. ... بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان 99برگ. [PDF] نقش رشته نویسندگان پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان در تحصیلی اجرا drmohammadpour.ir/wp-content/uploads/2014/.../پایانا-مه-ها.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی. دکتر هادی محمدپور. -. مریم یوسفی کاخکی. علوم تربیتی. استاد. راهنما. 15. تاثیرآ. موزش روشهای درمان روان شناختی برعملکرددانش ... دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ... www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه 11 نوامبر 2013 ... بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ... بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه .... بررسی و تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله در ... بررسی آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آن ها. [DOC] 108. معینی کیا www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/.../معینی%20کیا،%20مهدی.doc‏ - ذخیره شده - مشابه 8- کاربرد لیزرل در تحلیل داده های روانشناختی ... همکاری با سازمان ها و نهادهای علمی: ..... بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی، اجتماعی و روانی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی استان اردبیل ... پایان نامه کارشناسی ارشد. 1385.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:56 | چاپ مطلب