ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

چکیده

از آنجا که در هر جامعه ای دانشجویان جزء اقشار روشنفکر و پرتلاش آن جامعه محسوب می شوند بنابراین از این قشر پرتکاپو نسبت به سایر افراد جامعه انتظار بیشتری در زمینه کسب اطلاعات و علم و دانش می رود امروزه یکی از وسایل و ابزاری که علاوه بر مجلات و وسایل ارتباط جمعی دیگر مورد استفاده ی دانشجویان قرار می گیرد شبکه وسیع جهانی یا به تعبیری اینترنت می باشد جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل می دهد که تعداد آنها حدود 200 نفر می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه این پژوهش 100 نفر می باشد که از این تعداد 45 نفر پسر و 55 نفر دختر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد.با استفاده از روش آلفا کرونباخ روایی آن 75/0گزارش شده است . این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

در این تحقیق با استفاده از روشهای کمی و آمار توصیفی به تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه پرداخته شده است. نتایجی که از این تحقیق بدست آمده است از میان فرضیات مطرح شده بین اطلاع رسانی رسانه های جمعی بر میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود داشته است.


کلمات کلیدی :اینترنت-فعالیت های علمی و پژوهشی

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئل

1-1مقدمه. 1

2-1بیان مسئله. 3

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

4-1 اهداف تحقیق. 5

2-4-1 اهداف جزئی.. 5

5-1فرضیات تحقیق. 5

6-1متغیرها 6

1-6-1تعاریف مفهومی.. 6

2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 6

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-2-پیشینه تحقیق. 9

2-2-تاریخچه اینترنت.. 9

3-2-تاریخچه اینترنت در ایران. 9

4-2-ژورنالیسم الکترونیک... 10

1-4-2-مزایای بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی.. 11

2-4-2-معایب بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی: 12

5-2-مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 14

6-2-امپریالیسم خبری.. 15

7-2-ابر رسانه های امپریالیستی جهان. 20

1-2مقدمه. 24

2-2بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت.. 25

2-2-2 داگلاس راشکوف.. 26

3-2-2ناتام گاردلز: شبکه ذاتاً استبداد است زیرا بی واسطه و فن آوری است.. 26

4-2-2ایزومی آیزو. 27

آسیب های روانی اینترنت.. 28

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت.. 31

فصل سوم : روش تحقیق

1-3جامعه آماری.. 34

2-3نمونه آماری.. 34

3-3ابزار اندازه گیری.. 34

4-3روش تحقیق. 35

5-3:محیط پژوهشی.. 35

6-4روش تجزیه و تحلیل. 35

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف)آمار توصیفی.. 37

آمار تحلیلی.. 40

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5ارائه مختصری از نتایج.. 45

2-5 جمع بندی و نتیجه گیری.. 45

3-5 پیشنهادات.. 46

1-3-5 پیشنهاد برای مسئولین.. 47

2-3-5 پیشنهاد برای پژوهشگران. 47

4-5 محدودیت های تحقیق. 48

منابع. 49

ضمائم. 50خرید فایللینک منبع :پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی ... seroomid.cero.ir/product-322920-پایان-نامه-استفاده-از-اینترنت-و-تاثیر-آن-بر-فعالی.aspx‏ - ذخیره شده قیمت فایل فقط 15,000 تومان. خرید. یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان. چکیده. از آنجا که در هر جامعه ای دانشجویان جزء اقشار ... دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و ... shamoparvanm.parsinblog.com/post/1191‏ - ذخیره شده 22 دسامبر 2016 ... جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید. پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان. ادامه مطلب. فروش فایل پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی ... paperstant.ir/فروش-فایل-پایان-نامه-استفاده-از-اینترن/‏ - ذخیره شده 6 روز پیش ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان || روی دکمه ادامه مطلب ... دانلود (پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و ... www.uniarcpapert.ir/article6999.html‏ - ذخیره شده 5 روز پیش ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس ... فروش دانلودی پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت ... neginproj3.ir/post-13764.html‏ - ذخیره شده فروش دانلودی پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان. دسامبر 5th, 2016 بدون دیدگاه. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی ... www.risearticle.ir/download/7467‏ - ذخیره شده 28 ا کتبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی ... دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و ... ostadfile.blogsky.com/.../دانلود-پایان-نامه-استفاده-از-اینترنت-و-تاثیر-آن-بر-فعالیت-علمی-و-پژوهشی-دانشجویان‏ - ذخیره شده 15 سپتامبر 2016 ... پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان. دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و ... دانلود (پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و ... pichakwi.meeblog.ir/post/2201‏ - ذخیره شده اینک شما با جستجوی ((پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه استفاده از اینترنت و ... دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و ... 6qcszx.nikansefile.ir/‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان -کامل و جامع. پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-میزان-استفاده-از-اینترنت-و-تاثیر-آن-بر-فعالیت-علمی-و-پژوهشی-دانشجویان-رشته-علوم-تربیتی...‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اردبیل پایان نامه جهت دریافت ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:54 | چاپ مطلب