X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

مقدمه

در سالهای اخیر عامل انسانی جایگاه محوری در موسسات، سازمانها و ادارات پیدا کرده است. این پدیده را میتوان بنیادی‌ترین تغییر دانست که در دهه اخیر در نگرشهای مدیریتی بوجود آمده است.مدیریت به عنوان یک پدیده اجتماعی ضروری، در عصر کنونی چنان سیطره خود را بر عرصه‌های مختلف زندگی مردم تثبیت کرده که کمتر پدیده‌های با چنین شتابی گسترش یافته است.

"مدیریت" نه تنها در نظام مدرن و متمدن کنونی و در نتیجه تامین نیازهای بنیادین جوامع از لحاظ اقتصادی نهفته است، بلکه نشان دهنده ریشه‌های اعتقادی جوامع متعدد و نهایتاً مؤید نظریه امکان نظارت بر زندگی و معیشت انسان از طریق سازماندهی سیستماتیک منابع انسانی و اقتصادی است که عوامل انسانی ‌و اقتصادی را برای بهبود زندگی فردی و ‌اجتماعی متشکل می‌سازد. " مدیر" باید دانش‌پژوه‌و درعین حال هنرمندی باشد‌ که‌ به سبب وقوفش بر دانش مدیریت و شیوه‌های مختلف مدیریت نیز تحت تاثیر ویژگیهای فردی، بتواند با بهره‌گیری مطلوب و بهینه از کلیه امکانات موجود از قبیل: نیروی انسانی، اختیارات سازمانی، تجهیزات و سرمایه، سازمان متبوع خود را در جهت تحقق اهداف تعیین شده هدایت و رهنمون سازد. مسئولیت خطیر مدیریت و مدیری باید به افرادی سپرده شود که ضمن برخورداری از ویژگیهای شخصیتی خاص، شیوه‌های مدیری و مدیریت مناسب را به کارگیرند و از نظر اخلاقی نیز الگو باشند.عملکرد کارکنان یک سازمان همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) حاصل تدابیر و راهبردها و سبکهای مدیر یا مدیران آن سازمان است که بر مبنای دانش، تجربه، خلاقیت و ... مدیر اتخاذ می‌شود.

بنابراین با وجود پذیرش نقش مؤثر یک مدیر و سبک مدیریت او در عملکرد کارکنان یک سازمان همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، و این نکته که بروز مشکلات و حل مشکلات در هر سطحی ارتباط مستقیم با توانایی‌ها و سبکهای مدیریت دارد، انجام پژوهش‌هایی در این رابطه با موضوع‌های مختلف لازم می‌آید. که بنده به بررسی تأثیر سبکهای مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد اردبیل پرداخته‌ام.

فهرست مطالب

مقدمه. 4

بیان مسئله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

اهداف پژوهش... 7

فرضیه های پژوهش... 7

مدل مفهومی پژوهش... 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 9

تعاریف مفهومی.. 9

تعاریف عملیاتی.. 9

روش پژوهش... 10

جامعه آماری و روش انتخاب نمونه. 10

. 10

شیوه اجرای پژوهش... 11

ابزار پژوهش... 11

روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

منابع. 13خرید فایللینک منبع :بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها - کمیته امداد امام خمینی ره emdad.ir/mcontent/view.aspx?page=2215‏ - ذخیره شده بررسی تاثیر مشارکت بر طرح خودکفایی بر سلامت روان و عملکرد خانواده های تحت حمایت ..... سبک های مدیریت و هوش سازمانی با خلاقیت در کارکنان کمیته امداد امام خمینی( ره) ... مطالعات راهبردی - کمیته امداد امام خمینی ره emdad.ir/mcontent/view.aspx?page=454‏ - ذخیره شده 16- تهیه گزارش مدیریتی از پایان نامه استان زنجان با عنوان بررسی رابطه بین ... 19- تهیه گزارش پژوهشی طرح بررسی تأثیر وام های خودکفایی امداد بر توانمندسازی مددجویان ... 27- تهیه خلاصه گزارش پژوهشی در باره بررسی رابطه آموزش کارکنان با بهره وری آنها از ... 5- بررسی عملکرد کمیته امداد امام خمینی در بحث انفاق از جنبه کاهش فاصله ... [DOC] دانلود مقاله به فارسی - کمیته امداد امام خمینی emdadgaran.com/wp-content/uploads/2014/12/مقاله-فارسی.doc‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی و تاثیر ان بر توانمندسازی مدیران کمیته امداد ... مدیران کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان فارس تاثیر مثبت و معناداری داشتند. .... زمانی که توانایی کارکنان بیشتر می شود، سبک مدیریت از نظارت نزدیک به سمت ..... خواهند بود ایده های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه های سازمان ... پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی کارکنان دفتر ... www.payanname.net/پایان-نامه-بررسی-چگونگی-تأثیر-رضایتمن/‏ - ذخیره شده - مشابه مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی کمیته امداد امام خمینی (ره) ... بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی ... ب: سنگینی و سبک کار … .... عملکرد مطلوب کارکنان نیازمند این است که آنان ازکارخود رضایت کافی داشته ودارای ... همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبک های رهبری، مدیریت منابع ... مدیریت (تمامی گرایش ها) - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/92-mo.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA30- پایان نامه بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره تعاون شهرستان. ... SA67- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان ... SA123- بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان ..... شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) . [PDF] ( و ره ) راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﺪﻳﺮان در ﻛﻤﻴﺘﻪ www.ensani.ir/storage/Files/20120329173425-8005-12.pdf‏ - ذخیره شده ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻓﻀﺎی. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﻣﺪﻳﺮان در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ. ره(. ) و اراﻳﻪ اﻟﮕ. ﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. اﺳﺖ ... وری ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. –. اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ..... ﻛﻨﻨﺪة ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ . ﻓﻀﺎی ... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ. ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ. ﻓﻀﺎی. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺮﻧﭻ و ﻫﻤﻜﺎران. 1995(. ) . پی ورد پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی کارکنان ... payword.sellfile.ir/prod-236586-پایان+نامه+بررسی+چگونگی+تأثیر+رضایتمندی+شغلی+کارکنان+دفتر+مرکزی+کمیته+امداد+امام+خم...‏ - ذخیره شده مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی کمیته امداد امام خمینی (ره) ... بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی ... د: ارزیابی عملکرد … .... همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبک های رهبری، مدیریت منابع ... پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=کمیته+امداد‏ - ذخیره شده بررسی رابطه خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و کیفیت زندگی زنان ... بررسی تاثیر آموزش های تخصصی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ... مقایسه عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره راهنمایی تحت حمایت و ... نقش میانجی تاب‌آوری در رابطه سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد شیراز ... مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی) parsproje3.ir/pn/92-mo.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA14-بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان ... SA70- بررسی تاثیر سبک های مدیریت در افزایش بهره وری در سازمان های خصوصی(مشاهده ی جزئیات) ...... MO321- بررسی و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) (مشاهده ی جزئیات) . پژوهش سرا payannameh-modir.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه 139- بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان(مطالعه موردی کارکنان ... 166- بررسی و شناخت سبک های مدیریتی مدیران شعب بانک کشاورزی و تاثیر آن بر ..... 337- بررسی تاثیر خدمات کمیته امدادامام خمینی (ره) بر سرمایه اجتماعی و امنیت ملی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:56 | چاپ مطلب