ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان

آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان

مقدمه

بازی یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان به شمار می‌رودحتی در تمام مراحل عمرجریان داردوالبته که در دوران دانش آموزی از شدت بیشتری برخوردار است ومهم‌ترین و اساسی‌ترین فعالیت دانش آموز به شمار می‌رود که در عین سرگرم کردن دانش آموز کارکردهای مهم دیگری را داراست که هر یک از این کارکردها به جنبه‌ای از زندگی دانش آموز مربوط می‌شوند که او را برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده می‌سازند. از این لحاظ شرایط بازی ، آزادی دانش آموز در بازی ، اسباب بازیهای مورد استفاده دانش آموز و مدت زمانی که به بازی با دانش آموز اختصاص داده می‌شود اهمیت شایان توجهی دارد.

مهم است بدانیم این یک روند است که باید طی شود بطوری که تاهفت سالگی بازی کار دانش آموز محسوب می شود. اگرفرزند در سنین دانش آموزی خوب بازی نکند نمی تواند خوب تعلیم ببیند.

خداوند نخستین دوره رشد انسان را با بازی همراه کرده است.در اسلام نیزدستور است که فرزندتان را 7 سال رها کنید تا بازی کند . این دستور نشانگر تاثیر بازی در تربیت دانش آموز است بعد می فرماید در 7 سال دوم او را تعلیم دهید و ادب به او بیاموزید و باید فرمانبردار باشد و در 7 سال سوم وزیراینکه می فرماید فرزندتان را رها کنید تا بازی کند منظور این نیست که اصلا به او کار نداشته باشید و او را تربیت نکنید بلکه منظور اینست که خیلی از آموزشهای تربیتی را می‌توان در خلال بازیها به دانش آموز نشان داد و به راحتی دانش آموز را در مسیر درست تربیت نمود زیرادانش آموز در این سن حرف شنوی چندانی ندارد و نمی توان با امر و نهی او را تربیت کرد .

از خلال بازیهای دانش آموز نیز می‌توان به شرایط عاطفی دانش آموز ، احساسات و افکار دانش آموز می‌توان پی برد بنابراین محروم کردن دانش آموز ازاین نیازطبیعی موجب خسارت های روحی وروانی است که جبران آن غیرممکن یامشکل است.

بازی وسیله ای برای رشد همه جانبه ی دانش آموز است چراکه بازی انواع واقسام گوناگون داردوهرکدام مناسب با دوره ی سنی دانش آموز است.بازی وسیله ای برای شناخت از خود وشناخت از دیگران است.بازی ارزش آموزشی دارد,دانش آموز پیش از مدرسه خیلی از مسائل راازطریق کاره های عملی یادمی گیرد این یادگیری عملی در ضمن بازی صورت می گیرد.

لذابسیار لازم است که علاوه بروالدین, مربیان نیز به اهمیت بازی در زندگی دانش آموز توجه داشته و شرایط مناسب را برای بازیهای مناسب فراهم سازند.

فهرست مطالب

مقدمه. 5

بیان مسئله. 6

اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

اهداف کلی : 13

اهداف اختصاصی : 13

بررسی تاثیر بازی بر عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی.. 13

بررسی تاثیر بازی بر میزان آگاهی دانش آموزان. 13

بررسی میزان شادی و ارتباط آن با بازی دانش آموزان. 13

بررسی میزان آگاهی آموزگاران از تاثیرات بازی بر دانش آموزان. 13

فرضیه های تحقیق. 13

تعاریف نظری: 14

تعریف بازی وتربیت: 14

تعریف بازی از نظراندیشمندان وبزرگان: 14

کایواCaillois)):درتوصیف و تعریف بازی شزایط زیر را می گنجاند: 15

ادبیات تحقیق. 17

جنبه های بازی.. 21

رشد اجتماعی دانش آموز. 21

ارزش اخلاقی بازی.. 24

رشدجسمانی دانش آموز. 25

رشدشناختی دانش آموز. 28

روش تحقیق. 28

جامعه آماری و نمونه آماری.. 29

روش تجزیه و تحلیل داده ها 29

ابزار گرد آوری اطلاعات.. 30

تیجه گیری.. 34خرید فایللینک منبع :آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان

آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش ... fany.filenab.com/product-66479-آگاهی-آموزگاران-از-بازی-ها-و-نقش-آن-در-رشد-شناختی.aspx‎Cachedقیمت فایل فقط 7,000 تومان. خرید. آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان. مقدمه. بازی یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان به شمار ... پایان-نامه-آگاهی-آموزگاران-از-بازی-ها-و-نقش-آن-در-رشد-شناختی-،-اجتماعی ... payanname20.filenab.com/tag-پایان-نامه-آگاهی-آموزگاران-از-بازی-ها-و-نقش-آن-در-رشد-شناختی-،-اجتماعی-و-روانی-دانش-آموزان.aspx‎Cachedآگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان · آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش. قیمت: 7,000 ... پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و shamoparvanm.parsinblog.com/post/1105‎Cached3 روز پیش ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان ... [PDF] PDF[پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماع articlenetwork.ir/pdf=34412‎Cached4 روز پیش ... ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 37. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ آﻣﻮزﮔﺎران از ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آن در. رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎزی ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر. ﻣﯽ رودﺣﺘﯽ ... پایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-میزان-آگاهی-آموزگاران-از-بازی-ها-و-نقش-آن-در-رشد-شناختی-اجتماعی-و-روانی-دانش-آموزان-پایه-های-چهارم-...‎Cachedپایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان اردبیل مقدمه بازی یکی از ... خرید فایل( پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ... mantash.farafiledlc.ir/?p=677‎Cached9 دسامبر 2016 ... جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید. پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان. پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و ... sabarticler.ir/post/matlab15744.html‎Cached15 دسامبر 2016 ... پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان. پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و neginproj3.ir/post-20329.html‎Cached10 دسامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید ... کاملترین فایل پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد ... hdeuj.barfindl.ir/‎Cachedکاملترین فایل پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان. دانلود پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها نقش آن در رشد شناختی ... tiktak-777.bistarinha.xyz/.../دانلود%20(پایان%20نامه%20آگاهی%20آموزگاران%20از%20بازی%20ه...‎Cached6 روز پیش ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان وارد ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 01:41 | چاپ مطلب