X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.


فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)


ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .خرید فایللینک منبع :بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

مقاله : اشتباه در خود موضوع معامله : تبیان زنجان - صفحه اصلی تبیان tebyan-zn.ir/detailed.../اشتباه+در+خود+موضوع+معامله/default.html‎Cachedبررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی ... اشتباه در خود موضوع معامله | ISI isi5.ir/4320/مقاله-رشته-حقوق-با-عنوان-اشتباه-در-خود-م.html‎Cached29 آگوست 2015 ... بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد. فصل اول کلیات، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های ... اشتباه در خود موضوع معامله - وکالت و مشاوره حقوقی ghadianloo.blogsky.com/1387/12/12/post-120/‎Cached Similarچکیده : بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و ... [DOC] اشتباه در خود موضوع معامله.doc hassang56.persiangig.com/.../اشتباه%20در%20خود%20موضوع%20معامله.doc‎Cached Similarبررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی ... [PDF] PDF[اشتباه در خود موضوع معامله] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=11687‎Cached3 روز پیش ... اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. دﺳﺘﻪ: ﺣﻘﻮق. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 43 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 40. ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﭼﮑﯿﺪه : ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ... تحقیق در مورد بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله | دانلود مقاله ... shopping.downloadproje.ir/تحقیق-در-مورد-بررسی-اجمالی-اشتباه-در-خو/‎Cached17 ا کتبر 2016 ... تحقیق در مورد بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله. لینک پرداخت و دانلود * پایین صفحه* فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد ... اشتباه در خود موضوع معامله s04.ir/articles/11687/اشتباه-خود-موضوع-معامله‎Cached6 آوریل 2016 ... مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله. چکیده : بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله nabfile.rozblog.com/.../-بررسی-اجمالی-اشتباه-در-خود-موضوع-معامله-.html‎Cached29 آگوست 2016 ... بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 ... [PDF] PDF[مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله]—فروشگاه ... studentstore.ir/saveAsPDF=30322.pdf‎Cached9 دسامبر 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دو ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ اول ... ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﻘﻮق رم ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . [PDF] PDF: مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله linkedarticles.ir/pdf/.../مقاله-رشته-حقوق-با-عنوان-اشتباه-در-خود-م.pdf‎Cachedﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﭼﮑﯿﺪه : ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دو ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت. ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 01:27 | چاپ مطلب